411 Manažér kvality

mini logo ÚKSÚP

Zuzana Hatríková, Ing.

manažér kvality pre akreditáciu ISO/IEC 17 025

Telefón: 02/59880-296

E-mail: zuzana.hatrikova@uksup.sk


Miroslava Feketová, Mgr.

zástupca manažéra kvality pre akreditáciu ISO/IEC 17 025

Telefón: 02/59880-370

E-mail: miroslava.feketova@uksup.sk