2620 ODDELENIE KONTROLY OCHRANY RASTLÍN

mini logo ÚKSÚP

Milan Margetín, Ing.

vedúci oddelenia kontroly ochrany rastlín

Mobil: 0918/599 292