240 ODBOR OSÍV A SADÍV

mini logo ÚKSÚP

Andrejčíková Marta, Ing., PhD.

riaditeľka odboru

Telefón: 02/59880-216

Mobil: 0918 968 020


Korekáčová Alena

asistentka

Telefón: 02/59880-257


Beňová Valéria

administratívny pracovník

Telefón: 02/59880-257


Gašparová Lenka, Ing.

referent 

Telefón: 033/2901-259

Mobil: 0918 806 555


Kamasová Iveta, Ing.

referent 

Telefón: 045/5242-261


Majdeková Helena, Ing.

metodik

Mobil: 0918 968 031


Majkričová Dominika, Ing.

referent 

Telefón: 02/59880-255


Michaličková Magdaléna, Mgr.

metodik

Telefón: 02/59880-214


Namsrai Otgontamir, Ing.

referent 

Telefón: 02/59880-213


Piatková Mariana, Ing.

referent 

Telefón: 02/59880-219


Rozák Július Ing., PhD.

referent 

Telefón: 055/7901-226

Mobil: 0918 806 831


Sabadoš Dušan, Ing.

referent 

Telefón: 033/2901-259


Slobodová Kristína, Mgr.

referent 

Telefón: 02/59880-229

Mobil: 0907 931 204


Slúka Maroš, Ing.

referent 

Telefón: 045/5242-261

Mobil: 0905 567 943


Svitková Jana

administratívny pracovník

Telefón: 02/59880-219

 

Šalatová Beáta, Ing.

referent 

Telefón: 055/7901-226

Mobil: 0918 806 851