240 ODBOR OSÍV A SADÍV

mini logo ÚKSÚP

 

Andrejčíková Marta, Ing., PhD.

Riaditeľka odboru

Telefón: 59880-216

Mobil: 0918 968 020


Bajarová Lucia, Ing.

Referent 

Telefón: 59880-219

 

Balgová Mária, Ing.

Referent  

Telefón: 055 7901-226

 

Darina Andrejkovicsová, Ing.

Referent 

Telefón: 59880-255

 

Ellingerová Ivana, Ing.

Metodik

Telefón: 59880-214


Gašparová Lenka, Ing.

Referent 

Telefón: 033 2901-259

Mobil: 0918 806 555

 

Jurčíková Durná Lea

Administratívny pracovník

Telefón: 59880-229


Šuleková Iveta, Ing.

Referent 

Telefón: 045 5242-261

  

Korekáčová Alena

Asistentka

Telefón: 59880-257


Majdeková Helena, Ing.

Metodik

Mobil: 0918 968 031


Namsrai Otgontamir, Ing.

Referent 

Telefón: 59880-213


Rozák Július Ing., PhD.

Referent 

Telefón: 055 7901-226

Mobil: 0918 806 831


Sabadoš Dušan, Ing.

Referent 

Telefón: 033 2901-259


Slobodová Kristína, Mgr.

Referent 

Mobil: 0907 931 204


Slúka Maroš, Ing.

Referent 

Telefón: 045 5242-261

Mobil: 0905 567 943


Svitková Jana

Administratívny pracovník

Telefón: 59880-229