410 Odbor laboratórnych činností

mini logo ÚKSÚP

Eva Frančiaková, Ing.

riaditeľka Odboru laboratórnych činností 

Telefón: 02/59880-272

Mobil: 0918 968 021

E-mail: eva.franciakova@uksup.sk


Katarína Korgová, Ing.

metrológ Odboru laboratórnych činností

Telefón: 02/59880-296

E-mail: katarina.korgova@uksup.sk