410 Odbor laboratórnych činností

mini logo ÚKSÚP

Eva Frančiaková, Ing.

riaditeľka odboru

Telefón: 02/59880-272

Mobil: 0918 968 021

e-mail: eva.franciakova@uksup.sk