331 ODDELENIE VCU

mini logo ÚKSÚP

Katarína Bučková, Ing.

vedúca oddelenia

plodinová špecialistka pre pšenicu

Telefón: 036/7711-236

Mobil: 0918 806 599


Lucia Fabiánová, Ing.

plodinová špecialistka pre ovos, raž a tritikale

DUS referentka pre raž a tritikale

Telefón: 052/4581-245

Mobil: 0918 806 912


Radoslav Kabašta, Ing.

plodinový špecialista pre slnečnicu ročnú

Telefón: 038/5392-311

Mobil: 0918 994 988


Edita Koľová, Ing.

plodinová špecialistka pre kukuricu siatu na zrno

Telefón: 033/2901-259

Mobil: 0918 806 877


Zuzana Grófová, Ing.

plodinová špecialistka pre kukuricu siatu na siláž

Telefón: 036/7711-236

Mobil: 0917 895 646


Janka Majdanová, Ing.

plodinová špecialistka pre repku olejku a ostatné olejniny

Telefón: 042/4711-299

Mobil: 0918 599 894


Monika Rochová, Ing.

plodinová špecialistka pre trávy a ďatelinoviny

Telefón: 053/4495-311

Mobil: 0917 747 362


Alena Skliňárová, Ing.

VCU referentka

Telefón: 057/4421-802


Marián Svorad, Ing.

plodinový špecialista pre jačmeň siaty a repy

Telefón: 038/5392-311

Mobil: 0918 806 601