331 ODDELENIE VCU

mini logo ÚKSÚP

Katarína Bučková, Ing.

 vedúca oddelenia

 plodinová špecialistka pre pšenicu

 Telefón: 036/7711-236

Mobil: 0918 806 599


Lucia Fabiánová, Ing.

 plodinová špecialistka pre ovos, raž a tritikale

 DUS referentka pre raž a tritikale

 Telefón: 052/4581-245

Mobil: 0918 806 912


Radoslav Kabašta, Ing.

 plodinový špecialista pre slnečnicu

 Telefón: 038/5392-311

Mobil: 0918 994 988


Edita Koľová, Ing.

 plodinová špecialistka pre kukuricu

 Telefón: 033/2901-259

Mobil: 0918 806 877


Janka Majdanová, Ing.

 plodinová špecialistka pre repku a ostatné olejniny

 Telefón: 042/4711-299

Mobil: 0918 599 894


Monika Rochová, Ing.

 plodinová špecialistka pre trávy a ďatelinoviny

 Telefón: 053/4495-311

Mobil: 0917 747 362


Alena Skliňárová, Ing.

 VCU referentka

 Telefón: 057/4421-802


Marián Svorad, Ing.

plodinový špecialista pre jačmeň a repy

Telefón: 038/5392-311

Mobil: 0918 806 601