251 ODDELENIE REGISTRÁCIE POR a LEGISLATÍVY

mini logo ÚKSÚP

251 Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy – Referát legislatívy

Marta Galusová, RNDr.

referát legislatívy 

Mobil: 0917 143 873251 Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy - Referát koordinácie autorizácie


Lucia Černajová, Ing.

referát koordinácie autorizácie

Mobil.: 0917 147 512


Barbora Mertová, Ing.

referát koordinácie autorizácie

Mobil: 0917 144 597


Marcela Čambalová, Ing.

referát koordinácie autorizácie

Tel.č.: 02/59880243


Nikoleta Krumpolcová, Ing.

referát koordinácie autorizácie

Tel.č.: 02/59880243


Lenka Gurská, Krajčovičová, Mgr.

referát koordinácie autorizácie

Tel.č.: 055/7901220


Jana Blašková, PhDr., PhD.

referát koordinácie autorizácie

Tel.č.: 055/7901220


Katarína Fečaninová, Mgr.

referát koordinácie autorizácie

Tel.č.: 055/7901220


Simona Sýkorová, Ing.

referát koordinácie autorizácie

Tel.č.: 02/59880344


Katarína Beníková, Ing.

referát  fyzikálno-chemických vlastností atd.

Mobil.: 0917 143 062


Eva Nagyová, Ing.

referát  fyzikálno-chemických vlastností atd.

Mobil: 0917 147 933


Darina Šimová, Ing.

referát  fyzikálno-chemických vlastností atd.

Mobil: 0917 143 512