251 ODDELENIE REGISTRÁCIE POR a LEGISLATÍVY

mini logo ÚKSÚP

Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy – Referát legislatívy

Marta Galusová, RNDr.

Katarína Beníková, Ing.

Eva Nagyová, Ing.

Darina Šimová, Ing.


Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy - Referát koordinácie autorizácie

Lucia Černajová, Ing.


Barbora Mertová, Ing.


Marcela Čambalová, Ing.

Telefón: 02/59880243


Nikoleta Krumpolcová, Ing.

Telefón: 02/59880243


Lenka Gurská, Krajčovičová, Mgr.

Telefón: 055/7901220


Jana Blašková, PhDr., PhD.


Katarína Fečaninová, Mgr.

Telefón: 055/7901220


Simona Sýkorová, Ing.

Telefón: 02/59880344