251 ODDELENIE REGISTRÁCIE POR a LEGISLATÍVY

mini logo ÚKSÚP

251 Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy – Referát legislatívy

Marta Galusová, RNDr.

referát legislatívy 

Mobil: 0917 143 873

Marta.Galusova@uksup.sk


251 Oddelenie autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a legislatívy - Referát koordinácie autorizácie


Zuzana Kavalová, Ing.

vedúca referátu koordinácie autorizácie

Tel.č.: 02/59 880 325

Zuzana.kavalova@uskup.sk


Lucia Černajová, Ing.

referát koordinácie autorizácie

Mobil.: 0917 147 512

Lucia.Cernajova@uksup.sk


Barbora Mertová, Ing.

referát koordinácie autorizácie

Mobil: 0917 144 597

Barbora.Mertova@uksup.sk


Marcela Čambalová, Ing.

referát koordinácie autorizácie

Tel.č.: 02/59880243

Marcela.cambalova@uksup.sk


Nikoleta Krumpolcová, Ing.

referát koordinácie autorizácie

Tel.č.: 02/59880243

Nikoleta.Krumpolcova@uksup.sk


Lenka Gurská, Krajčovičová, Mgr.

referát koordinácie autorizácie

Tel.č.: 055/7901220

Lenka.Gurska-Krajcovicova@uksup.sk


Jana Blašková, PhDr., PhD.

referát koordinácie autorizácie

Tel.č.: 055/7901261 

Jana.Blaskova@uksup.sk


Katarína Fečaninová, Mgr.

referát koordinácie autorizácie

Tel.č.: 055/7901220

Katarina.Fecaninova@uksup.sk


Simona Sýkorová, Ing.

referát koordinácie autorizácie

Tel.č.: 02/59880344

Simona.sykorova@uksup.sk


Karin Zeisbergová, Mgr.

referát koordinácie autorizácie

Tel.č.: 055/7901261    

Karin.zeisbergova@uksup.sk


Katarína Beníková, Ing.

referát  fyzikálno-chemických vlastností  

Mobil.: 0917 143 062

Katarina.Benikova@uksup.sk


Eva Nagyová, Ing.

referát  fyzikálno-chemických vlastností

Mobil: 0917 147 933

Eva.Nagyova@uksup.sk


Darina Šimková, Ing.

referát  fyzikálno-chemických vlastností  

Mobil: 0917 143 512

Darina.Simkova@uksup.sk