140 ODBOR ORGANIZAČNO - PRÁVNY

mini logo ÚKSÚP

Adela Kišacová, JUDr., Ing.,  PhD

poverená riadením organizačno – právneho odboru

Telefón: 02/59880-324

E-mail: adela.kisacova@uksup.sk


Dagmar Majerníková, Mgr., PhDr.

Telefón: 02/59880-422

E-mail: dagmar.majernikova@uksup.sk


Petronela Dobosová, PhDr., MBA

Telefón: 02/59880-323

E-mail: petronela.dobosova@uksup.sk


Sylvia Drábeková, JUDr.

Telefón: 02/59880-420

E-mail: sylvia.drabekova@uksup.sk


Katarína Hrubjaková, JUDr.

Telefón 02/59880-401

E-mail: katarina.hrubjakova@uksup.sk