140 ODBOR PRÁVNY

mini logo ÚKSÚP

Adam Farkaš, Mgr.

riaditeľ právneho odboru

Telefón: 02/59880-422

Mobil:  0917 622 801

E-mail: Adam.Farkas@uksup.sk


Alexandra Remšíková, Mgr.

Telefón: 02/59880-323

E-mail: alexandra.remsikova@uksup.sk


Eva Štangová, JUDr., Mgr.

Telefón: 02/59880-420

E-mail: eva.stangova@uksup.sk


Katarína Hrubjaková, JUDr.

Telefón 02/59880-401

E-mail: katarina.hrubjakova@uksup.sk


Martin Štěpánik, JUDr.

Telefón: 02/59880-324

E-mail: martin.stepanik@uksup.sk