140 ODBOR ORGANIZAČNO - PRÁVNY

mini logo ÚKSÚP

Kristína Vavríková, JUDr.

riaditeľka organizačno – právneho odboru

Telefón: 02/59880-422


Dagmar Majerníková, Mgr., PhDr.

Telefón: 02/59880-422


Petronela Dobosová, PhDr., MBA

Telefón: 02/59880-323


Sylvia Drábeková, JUDr.

Telefón: 02/59880-420


Katarína Hrubjaková, JUDr.

Telefón 02/59880-401


Adela Kišacová, JUDr., Ing.,  PhD.

Telefón: 02/59880-324