356 ŽELIEZOVCE

mini logo ÚKSÚP

Skúšobná stanica Želiezovce

Ul. kpt. Nálepku 65

937 01 Želiezovce


Peter Hudec, Ing. 

vedúci skúšobnej stanice

Tel.č.: 036/7711236

 Mobil: 0918 806 596