Kontakt

mini logo ÚKSÚP


ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Matúškova 21
833 16 Bratislava
Tel: 02 / 59 880 200 (ústredňa)

Generálna riaditeľka
Ing. Jana Vargová, PhD.


Sekretariát generálnej riaditeľky
Katarína Šintalová
č.tel.: 02/59 880 285
Email: uksup@uksup.sk


Kancelária generálnej riaditeľky
Ing. Ľuba Gašparová
Riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa
č.tel.: 02/59 880 284
Email: luba.gasparova@uksup.sk

Ing. Dana Vongrejová
č.tel.: 02/59 880 411
Email: dana.vongrejova@uksup.sk

Ing. Ľubica Jablonská
č.tel.: 0917 389 209
Email: lubica.jablonska@uksup.sk

Mgr. Veronika Miženková
č.tel.: 02/59 880 403
Email: veronika.mizenkova@uksup.skOdbor kvality a interného auditu
Ing. Mária Mečárová

Riaditeľka - odboru kvality a interného auditu
Email: Maria.Mecarova@uksup.sk
č.tel.: 02/59 880 423

Odbor organizačno - právny
JUDr. Kristína Vavríková

Riaditeľka - organizačno-právneho odboru
Email: Kristína.Vavrikova@uksup.sk
č.tel.: 02/59 880 422

Osobný úrad
JUDr. Mgr. Eva Homolová
Riaditeľka osobného úradu
Email: eva.homolova@uksup.sk
č.tel.: 02/59 880 281


Sekcia ekonomiky a verejného obstarávania
PaedDr. Kornélia Černá
Riaditeľka sekcie ekonomiky a verejného obstarávania
Email: Kornelia.Cerna@uksup.sk
č.tel.: 02/59 880 348


 Sekretariát ekonomiky a verejného obstarávania
Magdaléna Mikulenčáková
č.tel.: 02/59 880 236
Email: 
ekonomika@uksup.sk

Odbor informatiky 
Ing. Ján Prišegem
Riaditeľ  odboru informatiky
Email: jan.prisegem@uksup.sk
č.tel.: 02/59 880 425

Odbor hospodárskej správy 
Ing. Gabriela Šipekiová
Riaditeľka odboru hospodárskej správy
Email: Gabriela.sipekiova@uksup.sk
č.tel.: 02/59880426


Sekcia poľnohospodárskych vstupov a kontroly
Ing. Štefánia Buschbacher
Riaditeľka sekcie
Email: Stefania.Buschbacher@uksup.sk
č.tel.: 02/59 880 264

Odbor pôdy a hnojív
Ing. Jana Miškovičová
poverená riadením odboru
č.tel.: 02/59 880 339
Email: hnojiva@uksup.sk
Email: agrochemia@uksup.sk

Odbor ochrany rastlín
Ing. Peter Vrabček
Riaditeľ odboru
č.tel.: 02/59 880 382
Email: ochrana@uksup.sk

Odbor krmív a výživy zvierat
Ing. Veronika Ružičková
poverená riadením odboru
č.tel.: 0917 745 456
Email: krmiva@uksup.sk

Odbor osív a sadív
Ing. Marta Andrejčíková, PhD.
Riaditeľka odboru
č.tel.: 02/59 880 216
Email: osivoba@uksup.sk

Odbor registrácie pesticídov
Mgr. Peter Kiklica
Riaditeľ odboru
č.tel.: 02/59 880 328
Email: pesticidy@uksup.sk

Odbor kontroly
Ing. Peter Řeháček, PhD.
Riaditeľ odboru
č. tel.: 02/59 880 265, 381
e-mail: peter.rehacek@uksup.sk

 

Sekcia rastlinnej výroby a skúšobníctva
Ing. Samuel Michálek
Riaditeľ sekcie
č.tel.: 038/539 26 40, 1
02/59 880 355
Email: samuel.michalek@uksup.sk

Odbor vinohradníctva a vinárstva
Ing. Ivana Benkovičová
Riaditeľka odboru
č.tel.: 02/59 880 252
Email: vino@uksup.sk

Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby
Ing. Katarína Nováková
Poverená riadením odboru
č.tel.: 02/59 880 313
Email: ekologia@uksup.sk
ovocie@uksup.sk

Odbor odrodového skúšobníctva
Ing. Katarína Hanzelyová
Poverená vedením odboru
č.tel.: 02/59 880 204
Email: odrody@uksup.sk

Odbor výkonu skúšobníctva
Ing. Peter Hudec
Riaditeľ odboru
č.tel.: 02/59 880 224
Email: Peter.Hudec@uksup.sk


Sekcia laboratórnych činností
Ing. Daniela Bukovská
Riaditeľka sekcie
č.tel.: 02/59 880 272
Email: daniela.bukovska@uksup.sk

Odbor laboratórnych činností
Ing. Eva Frančiaková
Riaditeľka odboru
č.tel.: 02/59 880 272
Email: Eva.Franciakova@uksup.sk

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky
Ing. Daniela Bukovská
poverená riadením
č.tel.: 02/59 880 272
Email: daniela.bukovska@uksup.sk