E-mailový kontakt

mini logo ÚKSÚP

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave  použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@uksup.sk.