GDPR

mini logo ÚKSÚP

Akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvanie Vašich osobných údajov, žiadostí  o informácie a uplatnenie práv dotknutých osôb adresujte priamo nášmu DPO ( Data Protection Officer), ktorý je Vám k dispozícii na kontaktnej adrese: zodpovednaosoba@uksup.sk .