Aktuality

mini logo ÚKSÚP
UKSUP

Upozornenie na povinnosť podať hlásenie o hrozne a víne do 10.12.2019


Vážení vinohradníci, vinári a obchodníci s vinárskymi produktami, upozorňujeme Vás na povinnosť vyplývajúcu zo  zákona č. 313/2009 Z. z. a...
Logo UKSUP

Nová rastlinolekárska legislatíva - pozvánka na školenie

22.11.2019
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Vás pozýva na školenie k novej rastlinolekárskej...
Logo UKSUP

ZÁSADY POUŽÍVANIA SYSTÉMU TRACES NT - školenie 23.10.2019


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Vás pozývajú na školenie ZÁSADY  POUŽÍVANIA  SYSTÉMU  TRACES  NT ...
Logo UKSUP

ZÁSADY POUŽÍVANIA SYSTÉMU TRACES NT - školenie 22.10.2019


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave   Vás pozýva na školenie   ZÁSADY  POUŽÍVANIA  SYSTÉMU  TRACES  NT Systém TRACES NT...
UKSUP

Informácia ORP o zmene odborného pracoviska


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) informuje žiadateľov o autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a žiadateľov o hodnotenie...
UKSUP

Prípravky na ochranu rastlín povolené na paralelný obchod zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Brexit (ORP)


Prípravky na ochranu rastlín povolené na paralelný obchod zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Brexit Ústredný...
UKSUP

Informácia pre žiadateľov o autorizáciu alebo držiteľov autorizácie prípravkov na ochranu rastlín so sídlom alebo miestom trvalého pobytu v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (ORP)


Informácia pre žiadateľov o autorizáciu alebo držiteľov autorizácie prípravkov na ochranu rastlín so sídlom alebo miestom trvalého pobytu v...