Aktuality

mini logo ÚKSÚP
UKSUP

Oznam o zmene miesta dodania osiva slnečnice ročnej

16.02.2021
Zmena adresy pre dodávanie osiva slnečnice ročnej do Štátnych odrodových skúšok Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Odbor...
UKSUP

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny

10.02.2021
Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásilo rok 2021 za Medzinárodný rok ovocia a zeleniny. Dôvodom na vyhlásenie roku bola naliehavá...
UKSUP

Novela vyhlášky MPRV SR č. 485/2011 Z. z. (ORP)


Novela vyhlášky MPRV SR č. 485/2011 Z. z.   Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave informuje držiteľov autorizácií...
Logo UKSUP

OZNAM - Hlásenie o spotrebe hnojív

10.02.2021
Údaje o spotrebe hnojív, objeme skladovacích kapacít hospodárskych hnojív a o počtoch hospodárskych zvierat, zasielané do 15. februára kalendárneho roka, sa kontrolnému...
UKSUP

Obnovenie prevádzky systému ISPOR (ORP)


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave informuje poľnohospodársku verejnosť, že Informačný systém pre prípravky na ochranu rastlín (ISPOR) je od...
UKSUP

Oznam pre držiteľov autorizácie nových prípravkov na ochranu rastlín na báze účinných látok, ktoré budú onedlho obnovené (účinné látky etapy AIR 3 a AIR 4 skupina 1-3)

01.02.2021
Pre prípravky na ochranu rastlín na báze účinných látok etapy AIR 3 – AIR 4 (až po skupinu 3) už v rámci...
UKSUP

Oznam pre držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín na báze účinných látok etapy AIR 4 (skupina 4)

01.02.2021
V súvislosti s budúcim obnovením schválenia účinných látok etapy AIR 4 a následným procesom obnovenia autorizácií prípravkov na ochranu rastlín s obsahom...
UKSUP

Zoznam prípravkov na ochranu rastlín (k 1. 12. 2020)


Vzhľadom na dočasnú nedostupnosť Informačného systému pre prípravky na ochranu rastlín (ISPOR) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len...