Aktuality

mini logo ÚKSÚP
Logo UKSUP

Návrh revízie osivárskej legislatívy

17.07.2023
Dňa 5. júla 2023 EK prijala balík opatrení na trvalo udržateľné využívanie kľúčových prírodných zdrojov, ktoré posilnia aj odolnosť potravinových systémov a...
Logo UKSUP

Výročná správa a verejný odpočet

19.05.2023
Verejný odpočet činnosti Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave za rok 2022 sa bude konať dňa 24.05.2023. Výročnú správu za...