Aktuality

mini logo ÚKSÚP
Logo UKSUP

Aktuálne informácie OOR


Nový karanténny škodca Spodoptera frugiperda Spodoptera frugiperda je polyfágny škodca. Hlavnými hostiteľskými druhmi sú rastliny z čeľade lipnicovité (Poaceae) – trávy, kukurica, ryža,...
Logo UKSUP

Výročná správa a verejný odpočet


Verejný odpočet činnosti Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave sa bude konať dňa 22.5.2018 o 11:00 hod. v sídle ÚKSÚP...
Logo UKSUP

Vyhlásenia záväzkov a potvrdenia o oboznámení sa s PK – Vyhlásenie vrcholového manažmentu ÚKSÚP


V dokumentoch nižšie sa nachádza :Vyhlásenie záväzkov a potvrdenia o oboznámení sa s PK – Vyhlásenia vrcholového manažmentu ÚKSÚP.   Manažment ÚKSÚP...
Logo UKSUP

Manuál pre používanie online databázy pre prípravky na ochranu rastlín ISPOR


Dobrý deň. V súvislosti so zverejnením systému ISPOR širšej verejnosti (pozri link: http://www.uksup.sk/orp-databaza-autorizovanych-pripravkov-ispor ), týmto ponúkame stručný obrazový návod, ako so...
UKSUP

Nová legislatíva pre vinohradníkov, vinárov a obchodníkov s vinárskymi produktami


Dňa 3.3.2018 nadobudli účinnosť dve nové nariadenia Komisie EÚ v sektore vinohradníctva a vinárstva: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/273 z 11. decembra 2017,...
Logo UKSUP

Aktuálne informácie OOR


Drosophila suzukii - drozofila japonská. Pôvodnou oblasťou výskytu škodcu Drosophila suzukii je juhovýchodná Ázia, odkiaľ bol súčasne zavlečený do Severnej Ameriky a...
Logo UKSUP

Oznam pre žiadateľov o autorizáciu prípravku na ochranu rastlín


Oznam pre žiadateľov o autorizáciu prípravku na ochranu rastlín   Odbor registrácie pesticídov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ďalej len...
UKSUP

Odborné senzorické skúšky 24. - 26. apríla 2018


Certifikačný orgán vykonávajúci certifikáciu osôb oznamuje, že v dňoch 24. až 26. apríla 2018 plánuje organizovať odborné senzorické skúšky na účely certifikácie spôsobilosti...