Metodické usmernenie MPRV SR č. 9342/2023-510 pre označovanie vinárskych výrobkov

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Vážení vinári a obchodníci, dávame do vašej pozornosti metodické usmernenie MPRV SR z 23.10.2023 číslo 9342/2023-510, ktorým sa podrobnejšie vysvetľujú pravidlá označovania vinárskych výrobkov uvedených v prílohe VII časť II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2023 okrem vinárskych výrobkov uvedených v bodoch 2,10,11,12,13,14, a 17 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2117, delegovaného nariadenia Komisie 2023/1606, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/33 a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácii o potravinách spotrebiteľom. Cieľom tohto usmernenia je upresniť všeobecné zásady, spôsoby a požiadavky na označovanie vinárskych výrobkov podľa nových legislatívnych pravidiel EÚ. Nové pravidla označovania vinárskych výrobkov sa týkajú povinného označovania zloženia vína, energetickej hodnoty a výživových údajov od 8.12.2023. Kompletné znenie usmernenia nájdete v prílohe.