Aktuality

mini logo ÚKSÚP
UKSUP

Upozornenie na pravidlá pri doručovaní pôdnych vzoriek na OPHOZE

02.10.2020
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, prosíme poľnohospodárov, aby pri doručení pôdnych vzoriek – pre agrochemické skúšanie pôd (ASP) aj pri súkromných objednávkach...
UKSUP

OPATRENIA ÚKSÚP NA ZABRÁNENIE ŠÍRENIA OCHORENIA COVID-19

01.10.2020
Na základe aktuálnych opatrení prijatých v Slovenskej republike v súvislosti s výskytom a šírením ochorenia COVID – 19 (koronavírus) a vo všeobecnom...
UKSUP

ORP - Vplyv Brexitu na autorizácie a povolenia na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín, ktorých držitelia majú sídlo v Spojenom kráľovstve


Vplyv Brexitu na autorizácie a povolenia na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín, ktorých držitelia majú sídlo v Spojenom kráľovstve Ústredný...
UKSUP

ORP-Neobnovenie schválenia účinných látok beta-cyfluthrin a bromoxynil


Neobnovenie schválenia účinných látok beta-cyfluthrin a bromoxynil   Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“)...
UKSUP

Zoznam prípravkov na ochranu rastlín, ktorých použitie je v chránenej vodohospodárskej oblasti podľa zákona č. 305/2018 Z. z. zakázané


Na stránkach ÚKSÚP – ORP https://www.uksup.sk/orp-zoznamy-pripravkov-na-ochranu-rastlin je zverejnený Zoznam prípravkov na ochranu rastlín, ktorých použitie je v chránenej vodohospodárskej...
UKSUP

UPOZORŇUJEME na nevyžiadané zásielky s osivami rastlín pôvodom z Ázie


Odbor ochrany rastlín upozorňuje širokú verejnosť pred rizikom, ktoré predstavujú nevyžiadané osivá/semená rastlín pribalené do zásielok drobného spotrebného tovaru objednaného z...
UKSUP

PONUKA SLUŽIEB v oblasti biomasy


PONUKA SLUŽIEB Odbor pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií Referát obnoviteľných zdrojov energií – pracovisko Rovinka   V oblasti poľnohospodárskej...