Aktuality

mini logo ÚKSÚP
UKSUP

UFI kódy – upozornenie pre držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov a držiteľov povolenia na paralelný obchod (ORP)


UFI kódy – upozornenie pre držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov a držiteľov povolenia na paralelný obchod Odbor...
UKSUP

Vplyv Brexitu na prípravky na ochranu rastlín. (ORP)


Vplyv Brexitu na prípravky na ochranu rastlín. Dňom 31. januára 2020 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (UK) ukončilo svoje...
UKSUP

Hlásenie o množstve použitých cibéb na výrobu tokajských vín do 31.7.2020

06.07.2020
Vážení vinári upozorňujeme Vás na povinnosť oznámiť kontrolnému ústavu do konca vinárskeho roka – 31. júla 2020 množstvo použitých cibéb...
UKSUP

Vplyv BREXITu na krmivárske podniky


Od 1.2.2020 Veľká Británia (ďalej len „VB“) opustila Európsku Úniu (ďalej len „EU“). Momentálne až do konca roka plynie prechodné obdobie, v...
UKSUP

ZOZNAM autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín 2020


Dobrý deň, na stránkach Úksúp – ORP https://www.uksup.sk/orp-zoznamy-pripravkov-na-ochranu-rastlin je k dispozícii nová informácia: „ZOZNAM autorizovaných prípravkov na ochranu...
UKSUP

Oznámenie o začatí pozemkových úprav vo Vinohradníckej oblasti Tokaj

02.06.2020
Na základe Uznesenia vlády č. 601/2015 zo 4.11.2015, úloha č. B.20 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky začalo s...
UKSUP

OZNAM

02.06.2020
Na základe uvoľňovania opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu (COVID-19), počnúc dňom 02.06.2020 platia nasledovné opatrenia na pracovisku ÚKSÚP, Matúškova 21, Bratislava:...
UKSUP

Postup pre novú autorizáciu pomocného prípravku


Pomocným  prípravkom v ochrane rastlín sa chápe prípravok na zisťovanie výskytu  škodlivých organizmov alebo užitočných organizmov, bioagens alebo  prípravok...