Aktuality

mini logo ÚKSÚP
Logo UKSUP

Skrátenie konverzie v EPV – zmena od 01.03.2020

20.02.2020
Možnosť skrátenia obdobia konverzie v rastlinnej výrobe   V súlade s čl. 36 Nariadenie komisie (NK)...
Logo UKSUP

Medzinárodný rok zdravia rastlín 2020


Ešte v roku 2018 vyhlásilo valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) rok 2020 za Medzinárodný rok zdravia rastlín. Všeobecným cieľom tohto vyhlásenia...
Logo UKSUP

ÚKSÚP na veľtrhu DANUBIUS GASTRO 2020


ÚKSÚP na veľtrhu DANUBIUS GASTRO 2020 Vážená odborná a laická verejnosť, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej „ÚKSÚP“) si...
Logo UKSUP

Harmonizovaného registračno-informačného systému (HRIS)


„Dovoľujeme si Vás informovať o spustení inovovaného  Harmonizovaného registračno-informačného systému (HRIS) pre udeľovanie výnimiek na aplikácie dusíkatých hnojív v zakázanom období. Prístup...
Logo UKSUP

Informácie o účinnej látke chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave informuje poľnohospodársku verejnosť, že 13. januára 2020 vyšli v Úradnom vestníku Európskej únie vykonávacie...
Logo UKSUP

Pripomienkovanie k výzve č. OPII-2019/7/7-DOP „Migrácia ISVS do IaaS“

08.01.2020
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave vypracoval štúdiu uskutočniteľnosti „Migrácia Informačného systému prípravkov na ochranu rastlín (IS POR) do Vládneho...
Logo UKSUP

ZDRAVIE RASTLÍN - Nové pravidlá pre cestujúcich

19.12.2019
OD 14. decembra 2019 sa v rámci Európskej Únie uplatňuje nová rastlinolekárska legislatíva...
Logo UKSUP

ZABRÁŇTE PRIENIKU ŠKODCOV A CHORÔB RASTLÍN DO EURÓPSKEJ ÚNIE !!!

16.12.2019
Informačný leták Európskej Komisie: POSTER slovenská verzia POSTER...