Aktuality

mini logo ÚKSÚP
Logo UKSUP

Výskyt nepovolenej suroviny v krmivách


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave dáva do pozornosti hlásenie FF22.5755, ktoré zaslalo Poľsko do systému RASFF. V hlásení sa...