Aktuality

mini logo ÚKSÚP
Logo UKSUP

Ponuka bezplatného poradenstva analytického laboratória tuhých palív a biomasy


Analytické laboratóriu tuhých palív a biomasy vRovinke ponúka svoje bezplatné individuálne poradenské službyv oblasti bioenergetiky s cieľom podporiť výrobcov biomasy. V prípadezáujmu...
UKSUP

ORP - Platnosť certifikátov GEP


Platnosť certifikátov GEP.     Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave upozorňuje žiadateľov o vykonanie skúšok biologickej účinnosti podľa zásad...
UKSUP

Upozornenie pre poľnohospodárov na ošetrovanie kvitnúcej repky

23.04.2020
V týchto dňoch prebieha ošetrovanie repky olejnej prípravkami na ochranu rastlín proti šešuľovým škodcom, ktorí začínajú nalietavať na porasty. Ošetrovanie sa nesmie uskutočňovať...
UKSUP

Nová legislatíva pre ovocinárov a pestovateľov chmeľu/žiadateľov o poskytnutie podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb

21.04.2020
Dňa 15. februára 2020 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2020 Z. z. z 22. januára 2020, ktorým sa...
UKSUP

Nová legislatíva pre ovocinárov/žiadateľov o poskytnutie podpory – integrovaná produkcia a ekologické poľnohospodárstvo PRV 2014-2020

17.04.2020
Dňa 1. februára 2020 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2019 Z. z. z 18. decembra 2019, ktorým sa...
UKSUP

Označovanie vozidiel prepravujúcich krmivá.


V súvislosti s ochorením COVID 19 odporúča odbor krmív a výživy zvierat svojim registrovaným prepravcom krmív viditeľne označiť svoje vozidlá pre plynulejšiu...
UKSUP

Nová legislatíva pre vinohradníkov a vinárov

01.04.2020
Dňa 23.03.2020 nadobudlo účinnosť nové delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/419 z 30. januára 2020, ktorým sa...
UKSUP

Odbor osív a sadív - OZNAM

25.03.2020
V pestovateľskom roku 2019 sa v Slovenskej republike  pre nepriaznivé klimatické podmienky dopestoval veľký podiel osiva sóje fazuľovej (Glycine...