Aktuality

mini logo ÚKSÚP
UKSUP

Harmonizovaného registračno-informačného systému (HRIS)


„Dovoľujeme si Vás informovať o spustení inovovaného  Harmonizovaného registračno-informačného systému (HRIS) pre udeľovanie výnimiek na aplikácie dusíkatých hnojív v zakázanom období. Prístup...
UKSUP

Informácie o účinnej látke chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl (ORP)


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave informuje poľnohospodársku verejnosť, že 13. januára 2020 vyšli v Úradnom vestníku Európskej únie vykonávacie...
Logo UKSUP

Pripomienkovanie k výzve č. OPII-2019/7/7-DOP „Migrácia ISVS do IaaS“

08.01.2020
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave vypracoval štúdiu uskutočniteľnosti „Migrácia Informačného systému prípravkov na ochranu rastlín (IS POR) do Vládneho...
UKSUP

ZDRAVIE RASTLÍN - Nové pravidlá pre cestujúcich

19.12.2019
OD 14. decembra 2019 sa v rámci Európskej Únie uplatňuje nová rastlinolekárska legislatíva...
UKSUP

ZABRÁŇTE PRIENIKU ŠKODCOV A CHORÔB RASTLÍN DO EURÓPSKEJ ÚNIE !!!

16.12.2019
Informačný leták Európskej Komisie: POSTER slovenská verzia POSTER...
UKSUP

Zoznam a opis dokumentov Kódexu enologických postupov OIV

11.12.2019
Vážení vinári, upozorňujeme Vás na zverejnený Zoznam a opis dokumentov Kódexu enologických postupov OIV uvedených v článku 3 ods. 2 delegovaného nariadenia...
UKSUP

Upozornenie na povinnosť podať hlásenie o hrozne a víne do 10.12.2019

29.11.2019
Vážení vinohradníci, vinári a obchodníci s vinárskymi produktami, upozorňujeme Vás na povinnosť vyplývajúcu zo  zákona č. 313/2009 Z. z. a...