Aktuality

mini logo ÚKSÚP
Logo UKSUP

Oznam pre žiadateľov o autorizáciu prípravku na ochranu rastlín


Oznam pre žiadateľov o autorizáciu prípravku na ochranu rastlín   Odbor registrácie pesticídov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ďalej len...
UKSUP

Odborné senzorické skúšky 24. - 26. apríla 2018


Certifikačný orgán vykonávajúci certifikáciu osôb oznamuje, že v dňoch 24. až 26. apríla 2018 plánuje organizovať odborné senzorické skúšky na účely certifikácie spôsobilosti...
Logo UKSUP

Oznam pre žiadateľov o registráciu do ekologickej poľnohospodárskej výroby


Pre žiadateľov o registráciu do ekologickej poľnohospodárskej výroby dávame do pozornosti postup registrácie a tlačivá žiadosti o registráciu do ekologickej poľnohospodárskej výroby
Logo UKSUP

Oznam pre dodávateľov množiteľského materiálu


UPOZORNENIE – Prihlasovanie množiteľských porastov V platnosti je nový Metodický pokyn ÚKSÚP č. 4/2018 „na prihlasovanie množiteľských porastov poľných plodín (okrem zemiakov),...
Logo UKSUP

Databáza prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave(ďalej len ÚKSÚP“) týmto oznamuje odbornej poľnohospodárskej verejnosti a všetkým zainteresovaným stranám spustenie webovej aplikácie...
Logo UKSUP

Oznam pre dodávateľov množiteľského materiálu


UPOZORNENIE – Prihlasovanie množiteľských porastov Informujeme dodávateľov množiteľského materiálu, že termín pre konečné doručenie vyplnených prihlášok pre ozimné druhy a vybrané jarné druhy...
Logo UKSUP

Cenník výkonov kontrolnej a skúšobnej činnosti ÚKSÚP (platný od 15.02.2018)


CENNÍK VÝKONOV - na úseku úradnej kontroly,  na úseku štátnej odbornej kontroly, na úseku skúšobných činností, na úseku ostatných odborných činností. Cenník...
Logo UKSUP

Hlásenie o predaji prípravkov na ochranu rastlín


Usmernenie pre držiteľov autorizácie a držiteľov povolenia na paralelný obchod k predkladaniu hlásenia o predaji prípravkov na ochranu rastlín podľa § 35 ods. 4 zákona...