Aktuality

mini logo ÚKSÚP
UKSUP

Informácia pre žiadateľov o autorizáciu alebo držiteľov autorizácie prípravkov na ochranu rastlín so sídlom alebo miestom trvalého pobytu v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (ORP)


Informácia pre žiadateľov o autorizáciu alebo držiteľov autorizácie prípravkov na ochranu rastlín so sídlom alebo miestom trvalého pobytu v...
UKSUP

Upozornenie k obnoveniu schválenia účinných látok skupiny AIR4. (ORP)


Upozornenie k obnoveniu schválenia účinných látok skupiny AIR4. Vážený držiteľ autorizácie, ako iste viete, po obnovení schválenia účinných látok...
UKSUP

Usmernenie pre držiteľov autorizácie a držiteľov povolenia na paralelný obchod k predkladaniu hlásenia o predaji prípravkov na ochranu rastlín (ORP)


Usmernenie pre držiteľov autorizácie a držiteľov povolenia na paralelný obchod k predkladaniu hlásenia o predaji prípravkov na ochranu rastlín....
UKSUP

Odborné senzorické skúšky 12. - 14. novembra 2019

09.10.2019
Certifikačný orgán vykonávajúci certifikáciu osôb oznamuje, že v dňoch 12. až 14. novembra 2019 plánuje organizovať...
UKSUP

ÚKSÚP na Agrokomplexe 2018


Vážená odborná a laická verejnosť, ÚKSÚP si Vás dovoľuje pozvať na návštevu svojej expozície na 45. ročníku Medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2018, ktorá sa...
UKSUP

Aktuálne informácie OOR


Vrtivka orechová - Rhagoletis completa - karanténny škodca orechov. K škodcom rastín z rodu Juglans patrí aj pôvodom neeurópska vrtivka orechová, ktorá sa vyskytuje...
Logo UKSUP

Oznámenie k Výzve PPA č. 30/PRV/2018 pre podopatrenie 4.1, zameranie výzvy: Zavlažovanie


ÚKSÚP oznamuje, že žiadatelia o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „žiadateľ“) pre:
UKSUP

Hlásenie o stave zásob vína a muštu do 7.9.2018


Vážení vinári, obchodníci s vinárskymi produktami upozorňujeme Vás na povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 313/2009 Z. z. a z delegovaného nariadenia Komisie...