Aktuality

mini logo ÚKSÚP
Logo UKSUP

Nová rastlinolekárska legislatíva - pozvánka na školenie

22.11.2019
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Vás pozýva na školenie k novej rastlinolekárskej...
Logo UKSUP

ZÁSADY POUŽÍVANIA SYSTÉMU TRACES NT - školenie 23.10.2019

08.10.2019
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Vás pozývajú na školenie ZÁSADY  POUŽÍVANIA  SYSTÉMU  TRACES  NT ...
Logo UKSUP

ZÁSADY POUŽÍVANIA SYSTÉMU TRACES NT - školenie 22.10.2019

08.10.2019
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave   Vás pozýva na školenie   ZÁSADY  POUŽÍVANIA  SYSTÉMU  TRACES  NT Systém TRACES NT...
UKSUP

Informácia ORP o zmene odborného pracoviska


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) informuje žiadateľov o autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a žiadateľov o hodnotenie...
UKSUP

Informácia pre žiadateľov o autorizáciu alebo držiteľov autorizácie prípravkov na ochranu rastlín so sídlom alebo miestom trvalého pobytu v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (ORP)


Informácia pre žiadateľov o autorizáciu alebo držiteľov autorizácie prípravkov na ochranu rastlín so sídlom alebo miestom trvalého pobytu v...
UKSUP

Upozornenie k obnoveniu schválenia účinných látok skupiny AIR4. (ORP)


Upozornenie k obnoveniu schválenia účinných látok skupiny AIR4. Vážený držiteľ autorizácie, ako iste viete, po obnovení schválenia účinných látok...
UKSUP

Usmernenie pre držiteľov autorizácie a držiteľov povolenia na paralelný obchod k predkladaniu hlásenia o predaji prípravkov na ochranu rastlín (ORP)


Usmernenie pre držiteľov autorizácie a držiteľov povolenia na paralelný obchod k predkladaniu hlásenia o predaji prípravkov na ochranu rastlín....
UKSUP

Odborné senzorické skúšky 12. - 14. novembra 2019

09.10.2019
Certifikačný orgán vykonávajúci certifikáciu osôb oznamuje, že v dňoch 12. až 14. novembra 2019 plánuje organizovať...