Aktuality

mini logo ÚKSÚP
UKSUP

OPATRENIA ÚKSÚP NA ZABRÁNENIE ŠÍRENIA OCHORENIA COVID - 19

20.03.2020
Na základe aktuálnych opatrení prijatých v Slovenskej republike v súvislosti s výskytom a šírením ochorenia COVID – 19 (koronavírus)...
UKSUP

OZNAM

12.03.2020
V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“) a žiadateľov so súvisiacim...
UKSUP

Informácia o požiadavkách na údaje o prípravkoch na ochranu rastlín v súvislosti so zložením koformulantov. (ORP)


Kontrolný ústav vás chce informovať, že od 1.6.2020, ku všetkým žiadostiam o novú autorizáciu POR, vzájomné uznávanie POR, obnovenie autorizácie POR a...
UKSUP

Skrátenie konverzie v EPV – zmena od 01.03.2020

20.02.2020
Možnosť skrátenia obdobia konverzie v rastlinnej výrobe   V súlade s čl. 36 Nariadenie komisie (NK)...
Logo UKSUP

ÚKSÚP na veľtrhu DANUBIUS GASTRO 2020


ÚKSÚP na veľtrhu DANUBIUS GASTRO 2020 Vážená odborná a laická verejnosť, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej „ÚKSÚP“) si...
UKSUP

Harmonizovaného registračno-informačného systému (HRIS)


„Dovoľujeme si Vás informovať o spustení inovovaného  Harmonizovaného registračno-informačného systému (HRIS) pre udeľovanie výnimiek na aplikácie dusíkatých hnojív v zakázanom období. Prístup...
UKSUP

Informácie o účinnej látke chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl (ORP)


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave informuje poľnohospodársku verejnosť, že 13. januára 2020 vyšli v Úradnom vestníku Európskej únie vykonávacie...
Logo UKSUP

Pripomienkovanie k výzve č. OPII-2019/7/7-DOP „Migrácia ISVS do IaaS“

08.01.2020
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave vypracoval štúdiu uskutočniteľnosti „Migrácia Informačného systému prípravkov na ochranu rastlín (IS POR) do Vládneho...