Aktuality

mini logo ÚKSÚP
UKSUP

Oznámenie o obohacovaní a zvyšovaní alebo znižovaní obsahu kyselín


Vážení vinári pred začiatkom kampane Vás upozorňujeme na povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 313/2009 Z. z., oznamovať ÚKSÚP obohacovanie a zvyšovanie alebo znižovanie...
Logo UKSUP

ISPOR – zoznamy prípravkov na ochranu rastlín


„Odbor registrácie pesticídov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave  týmto informuje, že na web stránke databázy prípravkov na ochranu rastlín...
UKSUP

Hlásenie o množstve použitých cibéb na výrobu tokajských vín do 31.7.2018


Vážení vinári upozorňujeme Vás na povinnosť podľa zákona č. 313/2009 Z. z. oznámiť kontrolnému ústavu do konca vinárskeho roka - 31. júla...
Logo UKSUP

Aktuálne informácie OOR


Phytophthora ramorum - náhle odumieranie dubov Phytophthora ramorum je hubové ochorenie pochádzajúce zo Severnej Ameriky. Začiatkom 90-tych rokov 20. storočia spôsobovala v Severnej...
Logo UKSUP

Aktuálne informácie OOR


Odbor ochrany rastlín pripravil nové informačné letáky určené širokej verejnosti: ROK 2020 - Medzinárodný rok zdravia rastlín Falšované a ilegálne...
Logo UKSUP

Aktuálne informácie OOR


Nový karanténny škodca Spodoptera frugiperda Spodoptera frugiperda je polyfágny škodca. Hlavnými hostiteľskými druhmi sú rastliny z čeľade lipnicovité (Poaceae) – trávy, kukurica, ryža,...
Logo UKSUP

Výročná správa a verejný odpočet


Verejný odpočet činnosti Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave sa bude konať dňa 22.5.2018 o 11:00 hod. v sídle ÚKSÚP...
Logo UKSUP

Vyhlásenia záväzkov a potvrdenia o oboznámení sa s PK – Vyhlásenie vrcholového manažmentu ÚKSÚP


V dokumentoch nižšie sa nachádza :Vyhlásenie záväzkov a potvrdenia o oboznámení sa s PK – Vyhlásenia vrcholového manažmentu ÚKSÚP.   Manažment ÚKSÚP...