Aktuality

mini logo ÚKSÚP
Logo UKSUP

HLÁSENIE o celkovom množstve sekundárnych zdrojov živín a kompostov uvedených do obehu


Zákon o hnojivách č. 136/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov v § 3a ustanovil povinnosť producentom sekundárnych zdrojov živín a producentom...
Logo UKSUP

FORMULÁR - Prehľad o spotrebe hnojív v poľnohospodárskom podniku


Zákonom č. 136/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovené povinnosti zaslania údajov o spotrebe hnojív, objeme skladovacích kapacít hospodárskych hnojív a...
Logo UKSUP

UPOZORNENIE


Dňa 01.01.2018 nadobúda účinnosť nový Metodický pokyn č. 16/2017 Proces certifikácie hnojív, pôdnych pomocných látok a pestovateľských substrátov , ktorý popisuje proces...
Logo UKSUP

Upozornenie na hlásenia spotreby prípravkov na ochranu rastlín pre žiadateľov o Integrovanú produkciu


Upozorňujeme žiadateľov v rámci Agroenvironmentálno-klimatických opatrení PRV 2014-2020 zapojených do operácií integrovaná produkcia, že podľa § 21 ods. 1 písm. c) pre integrovanú...
Logo UKSUP

UPOZORNENIE - TRACES v ekologickej poľnohospodárskej výrobe


Od 19.10.2017 sa pri dovozoch produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby z tretích krajín do EÚ musí využívať systém TRACES  (Trade Control Expert System...
UKSUP

Odborné senzorické skúšky 07. – 09. novembra 2017


Certifikačný orgán vykonávajúci certifikáciu osôb oznamuje, že v dňoch 07. – 09. novembra 2017 plánuje organizovať odborné senzorické skúškyna účely certifikácie spôsobilosti osôb...
UKSUP

Nariadenie vlády SR č. 174/ 2017


UPOZORNENIE- dňa 01.07.2017 nadobudlo účinnosť  nariadenie vlády SR č. 174/ 2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti. ...
UKSUP

ÚKSÚP na Agrokomplexe 2017


Vážená odborná a laická verejnosť, ÚKSÚP si Vás dovoľuje pozvať na návštevu svojich expozícii na 44. ročníku Medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2017, ktorá sa...