Aktuality

mini logo ÚKSÚP
Logo UKSUP

Výročná správa a verejný odpočet

26.05.2022
Verejný odpočet činnosti Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave za rok 2021 sa bude konať dňa 31.05.2022. Výročnú správu za...