Aktuality

mini logo ÚKSÚP
UKSUP

ÚKSÚP na Agrokomplexe 2018


Vážená odborná a laická verejnosť, ÚKSÚP si Vás dovoľuje pozvať na návštevu svojej expozície na 45. ročníku Medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2018, ktorá sa...
UKSUP

Aktuálne informácie OOR


Vrtivka orechová - Rhagoletis completa - karanténny škodca orechov. K škodcom rastín z rodu Juglans patrí aj pôvodom neeurópska vrtivka orechová, ktorá sa vyskytuje...
Logo UKSUP

Oznámenie k Výzve PPA č. 30/PRV/2018 pre podopatrenie 4.1, zameranie výzvy: Zavlažovanie


ÚKSÚP oznamuje, že žiadatelia o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „žiadateľ“) pre:
UKSUP

Hlásenie o stave zásob vína a muštu do 7.9.2018


Vážení vinári, obchodníci s vinárskymi produktami upozorňujeme Vás na povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 313/2009 Z. z. a z delegovaného nariadenia Komisie...
UKSUP

Oznámenie o obohacovaní a zvyšovaní alebo znižovaní obsahu kyselín


Vážení vinári pred začiatkom kampane Vás upozorňujeme na povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 313/2009 Z. z., oznamovať ÚKSÚP obohacovanie a zvyšovanie alebo znižovanie...
Logo UKSUP

ISPOR – zoznamy prípravkov na ochranu rastlín


„Odbor registrácie pesticídov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave  týmto informuje, že na web stránke databázy prípravkov na ochranu rastlín...
UKSUP

Hlásenie o množstve použitých cibéb na výrobu tokajských vín do 31.7.2018


Vážení vinári upozorňujeme Vás na povinnosť podľa zákona č. 313/2009 Z. z. oznámiť kontrolnému ústavu do konca vinárskeho roka - 31. júla...
Logo UKSUP

Aktuálne informácie OOR


Phytophthora ramorum - náhle odumieranie dubov Phytophthora ramorum je hubové ochorenie pochádzajúce zo Severnej Ameriky. Začiatkom 90-tych rokov 20. storočia spôsobovala v Severnej...