Aktuality

mini logo ÚKSÚP
Logo UKSUP

Manuál pre používanie online databázy pre prípravky na ochranu rastlín ISPOR


Dobrý deň. V súvislosti so zverejnením systému ISPOR širšej verejnosti (pozri link: http://www.uksup.sk/orp-databaza-autorizovanych-pripravkov-ispor ), týmto ponúkame stručný obrazový návod, ako so...
UKSUP

Nová legislatíva pre vinohradníkov, vinárov a obchodníkov s vinárskymi produktami


Dňa 3.3.2018 nadobudli účinnosť dve nové nariadenia Komisie EÚ v sektore vinohradníctva a vinárstva: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/273 z 11. decembra 2017,...
Logo UKSUP

Aktuálne informácie OOR


Drosophila suzukii - drozofila japonská. Pôvodnou oblasťou výskytu škodcu Drosophila suzukii je juhovýchodná Ázia, odkiaľ bol súčasne zavlečený do Severnej Ameriky a...
Logo UKSUP

Oznam pre žiadateľov o autorizáciu prípravku na ochranu rastlín


Oznam pre žiadateľov o autorizáciu prípravku na ochranu rastlín   Odbor registrácie pesticídov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ďalej len...
UKSUP

Odborné senzorické skúšky 24. - 26. apríla 2018


Certifikačný orgán vykonávajúci certifikáciu osôb oznamuje, že v dňoch 24. až 26. apríla 2018 plánuje organizovať odborné senzorické skúšky na účely certifikácie spôsobilosti...
Logo UKSUP

Oznam pre žiadateľov o registráciu do ekologickej poľnohospodárskej výroby


Pre žiadateľov o registráciu do ekologickej poľnohospodárskej výroby dávame do pozornosti postup registrácie a tlačivá žiadosti o registráciu do ekologickej poľnohospodárskej výroby
Logo UKSUP

Oznam pre dodávateľov množiteľského materiálu


UPOZORNENIE – Prihlasovanie množiteľských porastov V platnosti je nový Metodický pokyn ÚKSÚP č. 4/2018 „na prihlasovanie množiteľských porastov poľných plodín (okrem zemiakov),...
Logo UKSUP

Databáza prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave(ďalej len ÚKSÚP“) týmto oznamuje odbornej poľnohospodárskej verejnosti a všetkým zainteresovaným stranám spustenie webovej aplikácie...