Aktuality

mini logo ÚKSÚP
Ilustračný obrázok k článku

Aktualizácia a zmeny systému ISPOR


Odbor registrácie pesticídov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave upozorňuje používateľov na nedávnu aktualizáciu a zmeny online databázového zoznamu autorizovaných...
Logo UKSUP

Upozornenie na zmenu formulárov

28.01.2022
Odbor pôdy a hnojív (OPH) oznamuje žiadateľom, že dňa 28. 01. 2022 boli aktualizované formuláre žiadostí: - Žiadosť o vydanie povolenia na...