Aktuality

mini logo ÚKSÚP
Logo UKSUP

Sladovnícky poľný deň 2021


Slovenské združenie výrobcov piva a sladu (SZVPS) a Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP) spustili projekt spolupráce v rámci...
Ilustračný obrázok k článku

Celoslovenské dni poľa 2021

21.06.2021
Pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa v dňoch 8.- 9. júna 2021 na pozemkoch spoločnosti AGRO Divízia s.r.o. Selice...
Ilustračný obrázok k článku

Výročná správa a verejný odpočet


Verejný odpočet činnosti Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave sa bude konať dňa 27.05.2021 výlučne elektronickou formou. Výročnú správu za...