Aktuality

mini logo ÚKSÚP
Logo UKSUP

UPOZORNENIE - TRACES v ekologickej poľnohospodárskej výrobe


Od 19.10.2017 sa pri dovozoch produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby z tretích krajín do EÚ musí využívať systém TRACES  (Trade Control Expert System...
UKSUP

Odborné senzorické skúšky 07. – 09. novembra 2017


Certifikačný orgán vykonávajúci certifikáciu osôb oznamuje, že v dňoch 07. – 09. novembra 2017 plánuje organizovať odborné senzorické skúškyna účely certifikácie spôsobilosti osôb...
UKSUP

Nariadenie vlády SR č. 174/ 2017


UPOZORNENIE- dňa 01.07.2017 nadobudlo účinnosť  nariadenie vlády SR č. 174/ 2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti. ...
UKSUP

ÚKSÚP na Agrokomplexe 2017


Vážená odborná a laická verejnosť, ÚKSÚP si Vás dovoľuje pozvať na návštevu svojich expozícii na 44. ročníku Medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2017, ktorá sa...
UKSUP

Upozornenie pre žiadateľov o udelenie autorizácie a držiteľov autorizácií podľa Rozhodnutia Komisie 2004/842/EC z 1. decembra 2004.


1. Žiadatelia  o udelenie autorizácie na uvádzanie na trh osiva patriaceho do odrôd, na ktoré bola podaná žiadosť o zápis do Listiny...
Logo UKSUP

Oznámenie o zrušení pracoviska


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“) k 30.06.2017 zrušil pracovisko ÚKSÚP, Sekcie skúšobníctva a laboratórnych činností, Odboru laboratórnych činností,...
UKSUP

Celoslovenské dni poľa


V dňoch 6.-7.júna 2017 sa v Dvoroch nad Žitavou konal už šiesty ročník výstavy Celoslovenské dni poľa, ktoré sa za svoju krátku...
Logo UKSUP

Metodický pokyn ÚKSÚP č. 9/2017


Postup rastlinolekárskej kontroly na hraničných inšpekčných staniciach stručne vysvetľuje postup pri rastlinolekárskych kontrolách dovozu z tretích krajín na hraničných inšpekčných staniciach...