Aktuality

mini logo ÚKSÚP
UKSUP

Baktéria Xylella fastidiosa


Pre informáciu verejnosti ohľadom baktérie Xylellla fastidiosa pripravili odborníci ÚKSÚP v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nasledovné prezentácie: "Princípy...
UKSUP

Audit CPVO na odbore odrodového škúšobníctva


Právna ochrana nových odrôd rastlín na európskej úrovni.  Úspešný audit Európskeho odrodového úradu na pracoviskách ÚKSÚP.            ...
Logo UKSUP

Výročná správa a verejný odpočet


Verejný odpočet činnosti Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave sa bude konať dňa 22.mája 2017 o 11:00 hod. v sídle...
Logo UKSUP

Pozvánka na seminár "Aktuálne rastlinolekárske riziká"


Ministerstvo pôdohospodárstva v záujme zabezpečenia objektívnej informovanosti verejnosti organizuje tri regionálne semináre, cieľom ktorých je poskytnúť odbornej aj laickej verejnosti komplexné odborné...
UKSUP

Aktuálny stav monitorovania výskytu baktérie Xylella fastidiosa v Slovenskej republike


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“) vykonal za účelom zistenia možného výskytu baktérie Xylella fastidiosa od 20.03.2017 do dnešného...
UKSUP

Odborné senzorické skúšky 16. - 18. mája 2017


Certifikačný orgán vykonávajúci certifikáciu osôb oznamuje, že v dňoch 16. – 18. mája 2017 organizuje odborné senzorické skúšky na účely certifikácie spôsobilosti osôb...
UKSUP

Na Slovensku sa predávala nebezpečná rastlina, ktorá môže vážne ohroziť poľnohospodárstvo, lesníctvo či záhradky!


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave upozorňuje na  šírenie baktérie Xylella fastidiosa spôsobujúcu Pierceovu chorobu rastlín. Infikované rastliny sa pravdepodobne nachádzajú...
Logo UKSUP

Nahlasovanie sériových čísel návesiek


Na zamedzenie zneužívania a falšovania úradných návesiek  pripevnených na obaloch osiva obilnín, olejnín, krmovín, riep, zelenín a sadiva zemiakov uvádzaných na trh...