Hlásenie producentov o celkovom množstve sekundárnych zdrojov živín a kompostov uvedených do obehu

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Formulár hlásenia o celkovom množstve sekundárnych zdrojov živín a kompostov uvedených do obehu je aktualizovaný.

Systém pre zbieranie dát v rámci kampane je pripravený prijímať dáta od subjektov a to manuálne aj automatizovaným spôsobom.

Na hlásenia použite nasledujúci link:

IS CÚR (uksup.sk)

Pred prvým hlásením je potrebné sa na stránke zaregistrovať.

Manuál s podrobným postupom pre registráciu a podanie hlásenia nájdete tu : https://www.uksup.sk/navody-pre-is-cur

V prípade nejasností a potreby konzultácii kontaktujte  prosím :

Ing. Štefan Gáborík

Telefón: 045/ 5242 242

Mobil: 0915 805 618

E-mail: stefan.gaborik@uksup.sk