Vyhlásenie o prístupnosti

mini logo ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo uksup.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. nesúlad
  • 1.1.1 Netextový obsah
  • 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy
  • 1.4.1 Používanie farieb
  • 1.4.5 Text vo forme obrázkov
  • 2.1.1 Klávesnica
  • 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)
  • 2.4.5 Viacero spôsobov
  • 2.4.6 Nadpisy a menovky
  • 2.4.7 Viditeľné zameranie
  • 3.2.2 Vstup používateľa

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 4.3.2021.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 4.3.2021.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese uksup@uksup.sk.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

 

Správca obsahu:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Matúškova 21
833 16 Bratislava

Technický prevádzkovateľ:

WebSupport, s.r.o.
Karadžičova 12
821 04 Bratislava
websupport.sk