Žiadosť o potvrdenie silného výskytu hraboša poľného

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Odbor ochrany rastlín pridal na stránku nové tlačivo - Žiadosť o potvrdenie silného výskytu hraboša poľného

Nižšie uvedená žiadosť sa týka možného ošetrovania neproduktívnych plôch proti hrabošovi poľnému. Podľa NV SR č. 436/2022 Z. z., § 14 ods. 3 (neproduktívne plochy – ide najmä o pôdu ležiacu úhorom s porastom), § 15 ods. 2 písm. g) (biopásy) a § 17 ods. 3 písm. d) (zmesy pre opeľovače) je umožnená aplikácia rodenticídov po posúdení silného výskytu hraboša poľného príslušným oblastným fytoinšpektorom. 

Na tento účel slúži nasledovné tlačivo: Žiadosť o potvrdenie silného výskytu hraboša 2024 - tlačivo doc

Doplňujúce informácie:

  • Po vykonanej aplikácie je žiadateľ povinný do 3 pracovných dní zaslať evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín – najlepšie na e-mail ochrana@uksup.sk. Vzor evidencie je uvedený v prílohe 1b NV 436/2022 Z. z..
  • Na neproduktívnych plochách možno použiť iba aplikáciu do nôr !
  • Na neproduktívne plochy netreba súhlas Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach !


aktualizácia 21. február 2024