Aktuality

mini logo ÚKSÚP
Logo UKSUP

Hromadné čerpanie dovolenky

30.12.2022
ÚKSÚP oznamuje verejnosti, že na základe rozhodnutia zamestnávateľa búdu zamestnanci do  8.1.2023 hromadne čerpať dovolenku.   Z uvedeného :  nebude možné osobné podávanie...
Logo UKSUP

Hromadné čerpanie dovolenky

15.11.2022
ÚKSÚP oznamuje verejnosti, že na základe rozhodnutia zamestnávateľa búdu zamestnanci dňa 18.11.2022 hromadne čerpať dovolenku.   Z uvedeného dôvodu v daný deň:   ...
Logo UKSUP

Výskyt nepovolenej suroviny v krmivách


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave dáva do pozornosti hlásenie FF22.5755, ktoré zaslalo Poľsko do systému RASFF. V hlásení sa...