Aktuality

mini logo ÚKSÚP
UKSUP

PONUKA Vypracovanie návrhu na využívanie poľnohospodárskej biomasy na energetické účely spaľovaním


Referát obnoviteľných zdrojov energií  OPHOZE, pracovisko Rovinka ponúka: Vypracovanie návrhu na využívanie poľnohospodárskej biomasy na energetické účely spaľovaním na: ohrev...
UKSUP

UPOZORNENIE pre pestovateľov hostiteľských rastlín Tomato brown rugose fruit virus


Hlavnými hostiteľskými rastlinami sú rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum) a paprika ročná (Capsicum annuum). Viac informácií v dokumente na stiahnutie. Ústredný kontrolný a...
UKSUP

BREXIT v Ekologickej poľnohospodárskej výrobe


„Obchodovanie“ so Spojeným kráľovstvom od 01.01.2021 Dňa 01.02.2020 Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ a tým sa stalo „treťou krajinou“. V dohode o...
UKSUP

Prijímanie žiadosti o osvedčenie hrozna z úrody 2020

21.08.2020
Od 1. augusta môžu vinohradníci posielať žiadosti o osvedčenie hrozna z úrody 2020. Žiadosti je možné zaslať poštou na adresu:...
UKSUP

Usmernenie k uznávaniu výsledkov vegetačných skúšok hnojiva pre účely certifikácie

11.08.2020
Upozorňujeme žiadateľov o certifikáciu hnojív, že dňa 03. 08. 2020 vstúpilo do platnosti Dodatočné usmernenie „Požiadavky na predkladanú dokumentáciu k uznávaniu výsledkov...
UKSUP

Hlásenie o stave zásob vína a muštu do 7.9.2020

07.08.2020
Vážení vinári a obchodníci s vinárskymi  produktami, upozorňujeme Vás na povinnosť vyplývajúcu zo zákona č.  313/2009 Z. z. a z...
UKSUP

Oznámenie o úprave cukornatosti a kyselín

07.08.2020
Vážení vinári, pred začiatkom kampane Vás  upozorňujeme na povinnosť  vyplývajúcu zo zákona č. 313/2009 Z. z.,  oznamovať ÚKSÚP obohacovanie a  zvyšovanie alebo...
Logo UKSUP

Informácia pre výrobcov/dovozcov hnojív – žiadateľov o registráciu hnojiva uvedeného na trh v inom členskom štáte EÚ


Upozorňujeme výrobcov/ dovozcov – žiadateľov, zaradených do zoznamu vzájomne uznaných hnojív, ktorým skončila platnosť registrácie ich výrobkov, aby poslali na OPHOZE, Referát...