Aktuality

mini logo ÚKSÚP
UKSUP

ORP - Vplyv Brexitu na autorizácie a povolenia na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín, ktorých držitelia majú sídlo v Spojenom kráľovstve


Vplyv Brexitu na autorizácie a povolenia na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín, ktorých držitelia majú sídlo v Spojenom kráľovstve Ústredný...
UKSUP

ORP-Neobnovenie schválenia účinných látok beta-cyfluthrin a bromoxynil


Neobnovenie schválenia účinných látok beta-cyfluthrin a bromoxynil   Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“)...
UKSUP

Zoznam prípravkov na ochranu rastlín, ktorých použitie je v chránenej vodohospodárskej oblasti podľa zákona č. 305/2018 Z. z. zakázané


Na stránkach ÚKSÚP – ORP https://www.uksup.sk/orp-zoznamy-pripravkov-na-ochranu-rastlin je zverejnený Zoznam prípravkov na ochranu rastlín, ktorých použitie je v chránenej vodohospodárskej...
UKSUP

UPOZORŇUJEME na nevyžiadané zásielky s osivami rastlín pôvodom z Ázie


Odbor ochrany rastlín upozorňuje širokú verejnosť pred rizikom, ktoré predstavujú nevyžiadané osivá/semená rastlín pribalené do zásielok drobného spotrebného tovaru objednaného z...
UKSUP

PONUKA SLUŽIEB v oblasti biomasy


PONUKA SLUŽIEB Odbor pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií Referát obnoviteľných zdrojov energií – pracovisko Rovinka   V oblasti poľnohospodárskej...
UKSUP

PONUKA Vypracovanie návrhu na využívanie poľnohospodárskej biomasy na energetické účely spaľovaním


Referát obnoviteľných zdrojov energií  OPHOZE, pracovisko Rovinka ponúka: Vypracovanie návrhu na využívanie poľnohospodárskej biomasy na energetické účely spaľovaním na: ohrev...
UKSUP

UPOZORNENIE pre pestovateľov hostiteľských rastlín Tomato brown rugose fruit virus


Hlavnými hostiteľskými rastlinami sú rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum) a paprika ročná (Capsicum annuum). Viac informácií v dokumente na stiahnutie. Ústredný kontrolný a...
UKSUP

BREXIT v Ekologickej poľnohospodárskej výrobe


„Obchodovanie“ so Spojeným kráľovstvom od 01.01.2021 Dňa 01.02.2020 Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ a tým sa stalo „treťou krajinou“. V dohode o...