Aktuality

mini logo ÚKSÚP
UKSUP

Informácia ORP o zmene odborného pracoviska


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) informuje žiadateľov o autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a žiadateľov o hodnotenie...
UKSUP

Prípravky na ochranu rastlín povolené na paralelný obchod zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Brexit (ORP)


Prípravky na ochranu rastlín povolené na paralelný obchod zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Brexit Ústredný...
UKSUP

Informácia pre žiadateľov o autorizáciu alebo držiteľov autorizácie prípravkov na ochranu rastlín so sídlom alebo miestom trvalého pobytu v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (ORP)


Informácia pre žiadateľov o autorizáciu alebo držiteľov autorizácie prípravkov na ochranu rastlín so sídlom alebo miestom trvalého pobytu v...
UKSUP

Upozornenie k obnoveniu schválenia účinných látok skupiny AIR4. (ORP)


Upozornenie k obnoveniu schválenia účinných látok skupiny AIR4. Vážený držiteľ autorizácie, ako iste viete, po obnovení schválenia účinných látok...
UKSUP

Usmernenie pre držiteľov autorizácie a držiteľov povolenia na paralelný obchod k predkladaniu hlásenia o predaji prípravkov na ochranu rastlín (ORP)


Usmernenie pre držiteľov autorizácie a držiteľov povolenia na paralelný obchod k predkladaniu hlásenia o predaji prípravkov na ochranu rastlín....
UKSUP

Odborné senzorické skúšky 12. - 14. novembra 2019

09.10.2019
Certifikačný orgán vykonávajúci certifikáciu osôb oznamuje, že v dňoch 12. až 14. novembra 2019 plánuje organizovať...
UKSUP

ÚKSÚP na Agrokomplexe 2018


Vážená odborná a laická verejnosť, ÚKSÚP si Vás dovoľuje pozvať na návštevu svojej expozície na 45. ročníku Medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2018, ktorá sa...
UKSUP

Aktuálne informácie OOR


Vrtivka orechová - Rhagoletis completa - karanténny škodca orechov. K škodcom rastín z rodu Juglans patrí aj pôvodom neeurópska vrtivka orechová, ktorá sa vyskytuje...