Aktuality

mini logo ÚKSÚP
UKSUP

Označovanie vozidiel prepravujúcich krmivá.


V súvislosti s ochorením COVID 19 odporúča odbor krmív a výživy zvierat svojim registrovaným prepravcom krmív viditeľne označiť svoje vozidlá pre plynulejšiu...
UKSUP

Nová legislatíva pre vinohradníkov a vinárov

01.04.2020
Dňa 23.03.2020 nadobudlo účinnosť nové delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/419 z 30. januára 2020, ktorým sa...
UKSUP

Odbor osív a sadív - OZNAM

25.03.2020
V pestovateľskom roku 2019 sa v Slovenskej republike  pre nepriaznivé klimatické podmienky dopestoval veľký podiel osiva sóje fazuľovej (Glycine...
UKSUP

OPATRENIA ÚKSÚP NA ZABRÁNENIE ŠÍRENIA OCHORENIA COVID - 19

20.03.2020
Na základe aktuálnych opatrení prijatých v Slovenskej republike v súvislosti s výskytom a šírením ochorenia COVID – 19 (koronavírus)...
UKSUP

OZNAM

12.03.2020
V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“) a žiadateľov so súvisiacim...
UKSUP

Informácia o požiadavkách na údaje o prípravkoch na ochranu rastlín v súvislosti so zložením koformulantov. (ORP)


Kontrolný ústav vás chce informovať, že od 1.6.2020, ku všetkým žiadostiam o novú autorizáciu POR, vzájomné uznávanie POR, obnovenie autorizácie POR a...
UKSUP

Skrátenie konverzie v EPV – zmena od 01.03.2020

20.02.2020
Možnosť skrátenia obdobia konverzie v rastlinnej výrobe   V súlade s čl. 36 Nariadenie komisie (NK)...
Logo UKSUP

ÚKSÚP na veľtrhu DANUBIUS GASTRO 2020


ÚKSÚP na veľtrhu DANUBIUS GASTRO 2020 Vážená odborná a laická verejnosť, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej „ÚKSÚP“) si...