Aktuality

mini logo ÚKSÚP
Logo UKSUP

Výročná správa a verejný odpočet

19.05.2023
Verejný odpočet činnosti Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave za rok 2022 sa bude konať dňa 24.05.2023. Výročnú správu za...