Aktuality

mini logo ÚKSÚP
UKSUP

Prijímanie žiadosti o osvedčenie hrozna z úrody 2020

21.08.2020
Od 1. augusta môžu vinohradníci posielať žiadosti o osvedčenie hrozna z úrody 2020. Žiadosti je možné zaslať poštou na adresu:...
UKSUP

Usmernenie k uznávaniu výsledkov vegetačných skúšok hnojiva pre účely certifikácie

11.08.2020
Upozorňujeme žiadateľov o certifikáciu hnojív, že dňa 03. 08. 2020 vstúpilo do platnosti Dodatočné usmernenie „Požiadavky na predkladanú dokumentáciu k uznávaniu výsledkov...
UKSUP

Hlásenie o stave zásob vína a muštu do 7.9.2020

07.08.2020
Vážení vinári a obchodníci s vinárskymi  produktami, upozorňujeme Vás na povinnosť vyplývajúcu zo zákona č.  313/2009 Z. z. a z...
UKSUP

Oznámenie o úprave cukornatosti a kyselín

07.08.2020
Vážení vinári, pred začiatkom kampane Vás  upozorňujeme na povinnosť  vyplývajúcu zo zákona č. 313/2009 Z. z.,  oznamovať ÚKSÚP obohacovanie a  zvyšovanie alebo...
Logo UKSUP

Informácia pre výrobcov/dovozcov hnojív – žiadateľov o registráciu hnojiva uvedeného na trh v inom členskom štáte EÚ


Upozorňujeme výrobcov/ dovozcov – žiadateľov, zaradených do zoznamu vzájomne uznaných hnojív, ktorým skončila platnosť registrácie ich výrobkov, aby poslali na OPHOZE, Referát...
Logo UKSUP

Informácia o zmene na pozícii generálneho riaditeľa

31.07.2020
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave oznamuje, že minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský od 01.08.2020 vymenoval do funkcie...
UKSUP

UFI kódy – upozornenie pre držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov a držiteľov povolenia na paralelný obchod (ORP)


UFI kódy – upozornenie pre držiteľov autorizácií prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov a držiteľov povolenia na paralelný obchod Odbor...
UKSUP

Vplyv Brexitu na prípravky na ochranu rastlín. (ORP)


Vplyv Brexitu na prípravky na ochranu rastlín. Dňom 31. januára 2020 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (UK) ukončilo svoje...