Aktuality

mini logo ÚKSÚP
Logo UKSUP

Pozvánka na seminár "Aktuálne rastlinolekárske riziká"


Ministerstvo pôdohospodárstva v záujme zabezpečenia objektívnej informovanosti verejnosti organizuje tri regionálne semináre, cieľom ktorých je poskytnúť odbornej aj laickej verejnosti komplexné odborné...
UKSUP

Aktuálny stav monitorovania výskytu baktérie Xylella fastidiosa v Slovenskej republike


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“) vykonal za účelom zistenia možného výskytu baktérie Xylella fastidiosa od 20.03.2017 do dnešného...
UKSUP

Odborné senzorické skúšky 16. - 18. mája 2017


Certifikačný orgán vykonávajúci certifikáciu osôb oznamuje, že v dňoch 16. – 18. mája 2017 organizuje odborné senzorické skúšky na účely certifikácie spôsobilosti osôb...
UKSUP

Na Slovensku sa predávala nebezpečná rastlina, ktorá môže vážne ohroziť poľnohospodárstvo, lesníctvo či záhradky!


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave upozorňuje na  šírenie baktérie Xylella fastidiosa spôsobujúcu Pierceovu chorobu rastlín. Infikované rastliny sa pravdepodobne nachádzajú...
Logo UKSUP

Nahlasovanie sériových čísel návesiek


Na zamedzenie zneužívania a falšovania úradných návesiek  pripevnených na obaloch osiva obilnín, olejnín, krmovín, riep, zelenín a sadiva zemiakov uvádzaných na trh...
Logo UKSUP

Oznam - Neuznávanie analytických rozborov


ÚKSÚP v rámci certifikácie vín s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označení neuznáva analytické rozbory z laboratória BS vinařské potřeby, Žižkovská 1230, 691 02  Velké Bílovice.
Logo UKSUP

Informácia o Nariadení EP a Rady č. 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín


27.02.2017 / Ing. Peter Vrabček, ÚKSÚP - Odbor ochrany rastlín Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave informuje, že dňa 13. decembra 2016 nadobudlo...
Logo UKSUP

Uznávanie množiteľských porastov.


UPOZORNENIE – Prihlasovanie množiteľských porastov Informujeme dodávateľov množiteľského materiálu, že termín pre konečné doručenie vyplnených prihlášok pre ozimné druhy a vybrané jarné druhy...