Aktuality

mini logo ÚKSÚP
Logo UKSUP

Oznam pre žiadateľov o registráciu do ekologickej poľnohospodárskej výroby


Pre žiadateľov o registráciu do ekologickej poľnohospodárskej výroby dávame do pozornosti postup registrácie a tlačivá žiadosti o registráciu do ekologickej poľnohospodárskej výroby
Logo UKSUP

Oznam pre dodávateľov množiteľského materiálu


UPOZORNENIE – Prihlasovanie množiteľských porastov V platnosti je nový Metodický pokyn ÚKSÚP č. 4/2018 „na prihlasovanie množiteľských porastov poľných plodín (okrem zemiakov),...
Logo UKSUP

Databáza prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave(ďalej len ÚKSÚP“) týmto oznamuje odbornej poľnohospodárskej verejnosti a všetkým zainteresovaným stranám spustenie webovej aplikácie...
Logo UKSUP

Oznam pre dodávateľov množiteľského materiálu


UPOZORNENIE – Prihlasovanie množiteľských porastov Informujeme dodávateľov množiteľského materiálu, že termín pre konečné doručenie vyplnených prihlášok pre ozimné druhy a vybrané jarné druhy...
Logo UKSUP

Cenník výkonov kontrolnej a skúšobnej činnosti ÚKSÚP (platný od 15.02.2018)


CENNÍK VÝKONOV - na úseku úradnej kontroly,  na úseku štátnej odbornej kontroly, na úseku skúšobných činností, na úseku ostatných odborných činností. Cenník...
Logo UKSUP

Hlásenie o predaji prípravkov na ochranu rastlín


Usmernenie pre držiteľov autorizácie a držiteľov povolenia na paralelný obchod k predkladaniu hlásenia o predaji prípravkov na ochranu rastlín podľa § 35 ods. 4 zákona...
Logo UKSUP

HLÁSENIE o celkovom množstve sekundárnych zdrojov živín a kompostov uvedených do obehu


Zákon o hnojivách č. 136/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov v § 3a ustanovil povinnosť producentom sekundárnych zdrojov živín a producentom...
Logo UKSUP

FORMULÁR - Prehľad o spotrebe hnojív v poľnohospodárskom podniku


Zákonom č. 136/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovené povinnosti zaslania údajov o spotrebe hnojív, objeme skladovacích kapacít hospodárskych hnojív a...