Informácie ku zmene legislatívy ohľadom chránených zón – určené profesionálnym prevádzkovateľom s hostiteľskými rastlinami pre Erwinia amylovora.

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

ÚKSÚP v Bratislave požiadal prostredníctvom MPRV SR Európsku komisiu o zrušenie chránenej zóny (CHZ) Erwinia amylovora pre Slovenskú republiku. Návrh bol na zasadnutí Stáleho výboru pre zdravie rastlín konaného dňa 11. 07. 2023 schválený. Európska komisia by mala legislatívne zmeny vo vzťahu ku CHZ čoskoro zverejniť (buď počas letných mesiacov alebo v septembri). Vo vzťahu k CHZ očakávame nasledovné zmeny v legislatíve:

 • zrušenie CHZ pre Erwinia amylovora – Slovensko, Slovinsko (celé územia)
 • zrušenie CHZ pre Cryphonectria parasitica – Česká republika (celé územie)
 • pribudne CHZ pre Thaumetopoea pityocampa - Severné Írsko a Írsko

Švajčiarsko informovalo Komisiu, aby odobrali štatút kantónu Valais ako oblasti bez výskytu Erwinia amylovora.

Hostitelia Erwinia amylovora sú rastliny a živý peľ na opeľovanie okrem plodov a semien nasledovných rodov a druhov:

 • Amelanchier - muchovník
 • Chaenomeles - dulovec
 • Cotoneaster - skalník
 • Crataegus - hloh
 • Cydonia – dula - okrasné aj ovocné duly
 • Eriobotrya - mišpuľník
 • Malus – jabloň – okrasné aj ovocné jablone
 • Mespilus - mišpuľa
 • Photinia davidiana
 • Pyracantha - hlohyňa
 • Pyrus – hruška - okrasné aj ovocné hrušky
 • Sorbus - jarabina

Sledujte webovú stránku ÚKSÚP - informácie budeme aktualizovať. 

1. august 2023