Kontakty podľa sekcií

mini logo ÚKSÚP


100 GENERÁLNY RIADITEĽ

101 Sekretariát GR

110 Kancelária GR

120 Osobný úrad

130 Útvar interného auditu, kontroly a kvality

140 Odbor právny

150 Odbor hospodárskej správy

151 Oddelenie hospodárskej správy

152 Oddelenie autodopravy


200 SEKCIA POĽNOHOSPODÁRSKYCH VSTUPOV A KONTROLY 

210 Odbor pôdy a hnojív

220 Odbor ochrany rastlín

221 Oddelenie vnútornej karantény

222 Referát kontroly prípravkov

223 Referát vonkajšej karantény

230 Odbor krmív a výživy zvierat

240 Odbor osív a sadív

250 Odbor registrácie pesticídov

251 Oddelenie autorizácie POR a legislatívy

252 Oddelenie skúšania biologickej účinnosti

253 Oddelenie hodnotenia biologickej účinnosti, certifikácia GEP

260 Odbor kontroly

2610 Oddelenie kontroly pôdy a hnojív

2620 Oddelenie kontroly ochrany rastlín

2621 Referát vnútornej kontroly

2622 Referát vonkajšej hraničnej kontroly

2630 Oddelenie kontroly osív a sadív

2640 Oddelenie kontroly krmív a výživy zvierat


300 SEKCIA RASTLINNEJ VÝROBY A SKÚŠOBNÍCTVA

310 Odbor vinohradníctva, vinárstva a ovocných sadov

311 Oddelenie registra sadov a chmeľníc

320 Odbor ekologickej poľnohospodárskej výroby

322 Oddelenie administratívy a kontroly v EPV

323 Oddelenie registrácie v EPV

330 Odbor odrodového skúšobníctva

331 Oddelenie VCU

332 Oddelenie DUS

340 Odbor výkonu skúšobníctva

350 Skúšobné stanice ZSK

351 Báhoň

352 Beluša

353 Nové Zámky

354 Veľký Meder

355 Veľké Ripňany

356 Želiezovce

360 Skúšobné stanice SSK

361 Bodorová

362 Dolné Plachtince

363 Vígľaš

370 Skúšobné stanice VSK

371 Belža

372 Jakubovany

373 Spišská Belá

374 Spišské Vlachy

375 Vranov nad Topľou

430 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky

432 Skúšobné laboratórium TSÚP


400 SEKCIA LABORATÓRNYCH ČINNOSTÍ

410 Odbor laboratórnych činností

411 Manažér kvality

412 Metrológia

413 SL osív a sadív BA

414 SL osív a sadív Vígľaš

415 SL analýzy krmív

417 SL analýzy pôdy KE

418 SL analýzy pôdy a hnojív BA

419 SL analýzy vína

420 SL diagnostiky škodlivých organizmov Vígľaš

421 SL diagnostiky škodlivých organizmov BA

422 SL diagnostiky škodlivých organizmov Haniska

423 Oddelenie molekulárnej biológie

424 SL analýzy pesticídov

425 Skúšobné laboratórium mikrobiológie500 SEKCIA EKONOMIKY A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

510 Odbor ekonomiky a verejného obstarávania

530 Odbor informatiky