422 Skúšobné laboratórium diagnostiky škodlivých organizmov - Haniska

mini logo ÚKSÚP

Richard Malík, RNDr., PhD.

vedúci skúšobného laboratória

Telefón: 055/6930-291

Mobil: 0918 806 864

E-mail: richard.malik@uksup.sk