422 SL diagnostiky škodlivých organizmov Haniska

mini logo ÚKSÚP

Richard Malík, RNDr., PhD.

 vedúci oddelenia

Telefón: 055/6930-291

Mobil: 0918 806 864