OSOBNÝ ÚRAD

mini logo ÚKSÚP

Eva Homolová, JUDr. Mgr.

riaditeľka osobného úradu

Telefón: 02/59880-410


Andrea Chudíková Ing.

Telefón: 02/59880-415


Simona Zahoráková PhDr.

Telefón: 02/59880-281


Jana Hercová Mgr.

Telefón 02/59880-415


Katarína Badínová

Telefón: 02/59880-281


Slávia Kaňáková

Telefón: 02/59880-424


Ľubica Masárová

Telefón: 02/59880-283