OSOBNÝ ÚRAD

mini logo ÚKSÚP

Eva Homolová, JUDr. Mgr.

riaditeľka osobného úradu

Telefón: 02/59880-410

Mobil:  0918 544 794

E-mail: eva.homolova@uksup.sk


Andrea Chudíková,  Ing.

Telefón: 02/59880-415

E-mail: andrea.chudikova@uksup.sk


Jana Hercová, Mgr.

Telefón 02/59880-415

E-mail: jana.hercova@uksup.sk


Katarína Badínová

Telefón: 02/59880-281

E-mail: katarina.badinova@uksup.sk


Miroslav Koutný, Mgr.

Telefón: 02/59880-429

E-mail: Miroslav.Koutny@uksup.sk


Zlata Petrusová, Mgr.

Telefón: 02/59880-429 

E-mail: Zlata.Petrusova@uksup.sk


Slávia Kaňáková

mzdová účtareň

Telefón: 02/59880-424

E-mail: slavia.kanakova@uksup.sk


Ľubica Masárová

mzdová účtareň

Telefón: 02/59880-283

E-mail: lubica.masarova@uksup.sk