250 ODBOR REGISTRÁCIE PESTICÍDOV

mini logo ÚKSÚP


riaditeľ odboruIveta Kocianová

sekretariát

Telefón: 02/59880327

Iveta.Kocianova@uksup.sk

Veronika Boskovičová

referent administratívy a fakturácie

Telefón: 02/59880352

Veronika.Boskovicova@uksup.sk

Anna Polinová

referent administratívy a fakturácie

Telefón: 02/59880352

Anna.Polinova@uksup.sk