250 ODBOR REGISTRÁCIE PESTICÍDOV

mini logo ÚKSÚP

Lenka Gurská, Krajčovičová, Mgr.

poverená riadením odboru

Tel. č.: 055/7901220

Lenka.Gurska-Krajcovicova@uksup.sk


Iveta Kocianová

sekretariát

Telefón: 02/59880327

Iveta.Kocianova@uksup.sk


Veronika Boskovičová

referent administratívy a fakturácie

Telefón: 02/59880352

Veronika.Boskovicova@uksup.sk

Anna Polinová

referent administratívy a fakturácie

Telefón: 02/59880352

Anna.Polinova@uksup.sk