250 ODBOR REGISTRÁCIE PESTICÍDOV

mini logo ÚKSÚP

Peter Kiklica, Mgr.

riaditeľ odboru

Telefón: 02/59880328


Iveta Kocianová

sekretariát

Telefón: 02/59880327


Veronika Boskovičová

referent administratívy a fakturácie

Telefón: 02/59880352


Anna Polinová

referent administratívy a fakturácie

Telefón: 02/59880352