250 ODBOR REGISTRÁCIE PESTICÍDOV

mini logo ÚKSÚP

Peter Kiklica, Mgr.

riaditeľ odboru

Telefón: 02/59880328

Peter.Kiklica@uksup.sk

Iveta Kocianová

sekretariát

Telefón: 02/59880327

Iveta.Kocianova@uksup.sk

Veronika Boskovičová

referent administratívy a fakturácie

Telefón: 02/59880352

Veronika.Boskovicova@uksup.sk

Anna Polinová

referent administratívy a fakturácie

Telefón: 02/59880352

Anna.Polinova@uksup.sk