151 Oddelenie hospodárskej správy

mini logo ÚKSÚP

Silvia Dobosová

referent OHS

Telefón: 02/59 880 220

E-mail: silvia.dobosova@uksup.sk


Vladimír Vachálek

referent OHS

Telefón: 02/59 880 220

E-mail: vladimir.vachalek@uksup.sk


Pavol Solanka, Ing.

energetik OHS

Telefón: 02/59 880 402

E-mail: pavol.solanka@uksup.sk


Peter Jusko

bezpečnostný technik a referent Košice

Telefón: 055/790 12 28

E-mail: peter.jusko@uksup.sk


Jan Pospíšil

referent

Telefón:

E-mail: jan.pospisil@uksup.sk