520 Odbor hospodárskej správy

mini logo ÚKSÚP

Gabriela Šipekiová,  Ing.

riaditeľka odboru

Telefón: 02/59 880 426

 

Silvia Dobosová

referent OHS

Telefón: 02/59 880 220


Marta Fialková

ústredňa – operátor

Telefón: 02/59 880 200


Pavol Solanka, Ing.

energetik OHS

Telefón: 02/59 880 402


Martin Vavrík, Mgr.

vedúci autodopravy

Telefón: 02/59 880 298


Tomáš Mifkovič

referent autodopravy

Telefón: 02/59 880 298


Peter Jusko

bezpečnostný technik a referent Košice

Telefón: 055/790 12 28