520 Odbor hospodárskej správy

mini logo ÚKSÚP

Ingrid Štrbková, Ing.

riaditeľka odboru

Telefón: 02/59 880 426

E-mail: ingrid.strbkova@uksup.sk

 

Silvia Dobosová

referent OHS

Telefón: 02/59 880 220

E-mail: silvia.dobosova@uksup.sk


Marta Fialková

ústredňa – operátor

Telefón: 02/59 880 200

E-mail: marta.fialkova@uksup.sk


Vladimír Vachálek

referent OHS

Telefón: 02/59 880 220

E-mail: vladimir.vachalek@uksup.sk


Magdaléna Mikulenčáková

referent OHS

Telefón: 02/59 880 236

E-mail: magdalena.mikulencakova@uksup.sk


Pavol Solanka, Ing.

energetik OHS

Telefón: 02/59 880 402

E-mail: pavol.solanka@uksup.sk


Martin Vavrík, Mgr.

vedúci autodopravy

Telefón: 02/59 880 298

E-mail: martin.vavrik@uksup.sk


Tomáš Mifkovič

referent autodopravy

Telefón: 02/59 880 298

E-mail: tomas.mifkovic@uksup.sk


Peter Jusko

bezpečnostný technik a referent Košice

Telefón: 055/790 12 28

E-mail: peter.jusko@uksup.sk