220 ODBOR OCHRANY RASTLÍN

mini logo ÚKSÚP

Peter Vrabček, Ing.

riaditeľ odboru 

Telefón: 02/59880-382

Mobil: 0905 525 702