220 ODBOR OCHRANY RASTLÍN

mini logo ÚKSÚP

Ivana Kurhajcová, Ing.

riaditeľka odboru

Telefón: 02/59880-348