413 SL osív a sadív BA

mini logo ÚKSÚP

Monika Holubicová, Ing.

 vedúca oddelenia

Telefón: 02/59880-253


Slávka Jombíková, Bc.

 odborný pracovník

Telefón: 02/59880-253