413 Skúšobné laboratórium osív a sadív - Bratislava

mini logo ÚKSÚP

Monika Holubicová, Ing.

vedúca skúšobného laboratória

Telefón: 02/59880-253

E-mail: monika.holubicova@uksup.sk


Slávka Jombíková, Bc.

manažér kvality ISTA, zástupca vedúcej skúšobného laboratória

Telefón: 02/59880-253

E-mail: slavka.jombikova@uksup.sk