223 REFERÁT VONKAJŠEJ KONTROLY

mini logo ÚKSÚP

Silvia Grznárová, Mgr.

dovozy a vývozy rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov 

Telefón: 02/59880-246


Klára Medveďová, Ing.

registrácia profesionálnych prevádzkovateľov

Telefón: 02/59880-246


Samuel Krajčo, Ing.

legislatíva, karanténne stanice a izolačné zariadenia

Telefón: 02/59880-345