223 REFERÁT VONKAJŠEJ KONTROLY

mini logo ÚKSÚP

Ivana Kurhajcová, Ing.

dovozy a vývozy, registrácia profesionálnych prevádzkovateľov

Telefón: 02/59880-246


Dominika Macíková, Ing.

referent vonkajšej karantény

Telefón: 02/59880-246


Silvia Pečková, Mgr.

referent vonkajšej karantény

Telefón: 02/59880-246