130 ODDELENIE KVALITY A INTERNÉHO AUDITU

mini logo ÚKSÚP

Marianna Fuseková, Ing.

poverená riadením oddelenia kvality a interného auditu

Telefón: 02/59880-250

Mobile: 0915 748 905

E-mail: marianna.fusekova@uksup.sk


Anton Gabriš, Ing. 

Telefón: 02/59880 – 250

E-mail: anton.gabris@uksup.sk