130 ÚTVAR INTERNÉHO AUDITU, KONTROLY A KVALITY

mini logo ÚKSÚP

Marianna Fuseková, Ing.

interný auditor

Telefón: 02/59880-250

E-mail: marianna.fusekova@uksup.sk


Anton Gabriš, Ing. 

interný auditor

Telefón: 02/59880 – 250

E-mail: anton.gabris@uksup.sk


Patrik Vlček, Ing. 

vnútorný kontrolór

Telefón: 02/59880 – xxx

E-mail: patrik.vlcek@uksup.sk


Katarína Semanková, Mgr. 

manažér kvality

Telefón: 02/59880 – 289

E-mail: katarina.semankova@uksup.sk