130 ODBOR KVALITY A INTERNÉHO AUDITU

mini logo ÚKSÚP

Petra Hudáková, Ing.

poverená riadením odboru kvality a interného auditu

Telefón: 02/59880-250

Mobil: 0915 748 889


Antón Gabriš, Ing. 

Telefón: 02/59880 – 250

Mobil: 0915 748 905