210 ODBOR PÔDY A HNOJÍV

mini logo ÚKSÚP

Lucia Horeličanová, Ing.

riaditeľka odboru

Telefón: 02/59880-339

Mobil: 0908 909 721


Zuzana Braná, RNDr.

správne konanie

Telefón: 02/59880 – 202


Želmíra Chmelárová, Ing.

agrochemické skúšanie pôdy; pôdne vzorky; fakturácia

Telefón: 02/59880 – 206


Miroslava Košturiaková, Ing.

certifikácia hnojív; správne konanie

Telefón: 02/59880 – 206

Mobil: 0918 598 989


Ľubomír Mališ, Ing., CSc.

legislatíva; štátna odborná kontrola

Telefón: 02/59880 – 202


Kristián Rozsnyó, Ing.

povolenia na používanie sekundárnych zdrojov živín a kompostu; hnojivá ES;

EÚ produkty na hnojenie (hnojivá CE) – ohlasovanie; kontrola

Telefón: 02/59880 – 202

Mobil: 0907 796 349


PRACOVISKO VÍGĽAŠ

Štefan Gáborík, Ing.

legislatíva, štátna odborná kontrola

Telefón: 045/ 5242 242

Mobil: 0915 805 618


Peter Halás, Ing.

agrochemické skúšanie pôdy

Telefón: 045/ 5242 203

Mobil: 0907 191 133


Vladislava Košíková, Ing.

vzájomné uznanie hnojív – registrácia a kontrola

Telefón: 045/ 5242 245


Marek Slovík, Ing.

výživa rastlín; pôdne a rastlinné vzorky; odborné posudky

Telefón: 045/ 5242 224

Mobil: 0917 660 383


PRACOVISKO KOŠICE

Božena Sabolová

agrochemické skúšanie pôdy; pôdne vzorky

Telefón: 055/ 7901 259

Mobil: 0918 806 537