372 JAKUBOVANY

mini logo ÚKSÚP

Skúšobná stanica Jakubovany

083 01 Jakubovany 190


Miriám Tkáčová, Ing.

vedúca skúšobnej stanice

Tel. č.: 051/4523684

Mobil: 0918 806 892