500 SEKCIA EKONOMIKY A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

mini logo ÚKSÚP

Mária Mečárová, Ing. 

riaditeľka sekcie ekonomiky a verejného obstarávania

Telefón: 02/59 880 423