500 SEKCIA EKONOMIKY A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

mini logo ÚKSÚP

Pavel Piliar, PhDr.

poverený riadením sekcie ekonomiky a verejného obstarávania

Telefón: 02/59 880 286

E-mail: pavel.piliar@uksup.sk