354 VEĽKÝ MEDER

mini logo ÚKSÚP

Skúšobná stanica Veľký Meder

Mostová 84

932 01 Veľký Meder


Vladimír Banič, Ing. 

vedúci skúšobnej stanice

Tel.č.: 031/5530646

Mobil: 0903 897 272