355 VEĽKÉ RIPŇANY

mini logo ÚKSÚP

Ivan Gábriš, Ing.

vedúci skúšobnej stanice

Tel.č.: 038/5392311

Mobil: 0918 806 583