353 NOVÉ ZÁMKY

mini logo ÚKSÚP

Skúšobná stanica Nové Zámky

Nitrianska 113

940 01 Nové Zámky


František Lenče, Ing.

vedúci skúšobnej stanice

Tel.č.: 035/6428553

Mobil: 0905 580 095