353 NOVÉ ZÁMKY

mini logo ÚKSÚP

František Lenče, Ing.

vedúci skúšobnej stanice

Tel.č.: 035/6428553

Mobil: 0905 580 095