360 SKÚŠOBNÉ STANICE SSK

mini logo ÚKSÚP

360 Skúšobné stanice SSK


361 Bodorová

Katarína Skaličanová, Ing.

vedúca skúšobnej stanice

Tel. č.: 0915 820 640

Mobil: 0905 331 195


362 Dolné Plachtince

Katarína Nagyová, Ing.

vedúca skúšobnej stanice

Tel. č.: 0918 599 902

Mobil: 0905 136 416


363 Vígľaš

Ján Furimský, Ing.

vedúci skúšobnej stanice

Tel. č.: 045/5242225

Mobil: 0905 922 258