421 SL diagnostiky škodlivých organizmov BA

mini logo ÚKSÚP

Rastislav Bartoš, Ing.

 vedúci oddelenia

Telefón: 02/59880-269

 

Kristína Darnadyová, Ing.

 odborný pracovník, pracovisko Košice

Telefón: 055/7901-253


Viera Slosiarová, Ing.

 odborný pracovník, pracovisko Vígľaš

Telefón: 045/5242-246