421 Skúšobné laboratórium diagnostiky škodlivých organizmov - Bratislava

mini logo ÚKSÚP

Rastislav Bartoš, Ing.

vedúci skúšobného laboratória

Telefón: 02/59880-269

E-mail: rastislav.bartos@uksup.sk

 

Pracovisko Bratislava:

Jarmila Pintová, Ing.

odborný pracovník

Telefón: 02/59880-231

E-mail: jarmila.pintova@uksup.sk


Miroslava Potocká, Ing.

odborný pracovník

Telefón: 02/59880-269

E-mail: miroslava.potocka@uksup.sk


Pavla Bačová, Mgr.

odborný pracovník

Telefón: 02/59880-269

E-mail: pavla.bacova@uksup.sk


Nikoleta Rýchliková

laborant

Telefón: 02/59880-231

E-mail: nikoleta.rychlikova@uksup.sk


Pracovisko Vígľaš:

Viera Slosiarová, Ing.

odborný pracovník

Telefón: 045/5242-246

E-mail: viera.slosiarova@uksup.sk


Pracovisko Košice:

Kristína Darnadyová, Ing.

odborný pracovník

Telefón: 055/7901-253

E-mail: kristina.darnadyova@uksup.sk