230 ODBOR KRMÍV A VÝŽIVY ZVIERAT

mini logo ÚKSÚP

Veronika Ružičková, Ing.

poverená riadením odboru 

(register krmivárskych podnikov)

Telefón: 02/59880-222

Mobil: +421 917 745 456


Stanislava Černá, Ing.

legislatíva

Telefón: 02/59880-267


Thea Havranová, Ing.

register krmivárskych podnikov

Telefón: 02/ 59880-259


Pavol Viktorin, Ing.

hodnotenie akosti krmív

Telefón: 02/59880-260


Nina Kotvasová, Ing.

manažér analyzovania rizika

Telefón: 02/59880-268

Mobil: +421 917/746 820


Katarína Krchňáková, Mgr.

hodnotenie akosti krmív

Telefón: 02/59880-260