2640 ODDELENIE KONTROLY KRMÍV A VÝŽIVY ZVIERAT

mini logo ÚKSÚP

František Jakab, Ing, PhD.

vedúci oddelenia kontroly krmív a výživy zvierat

Mobil: 0905/640 832