2640 ODDELENIE KONTROLY KRMÍV A VÝŽIVY ZVIERAT

mini logo ÚKSÚP

Jozef Hesko, Ing, 

zastupuje vedúceho oddelenia kontroly krmív a výživy zvierat

Mobil: 0905/640 379