2630 ODDELENIE KONTROLY OSÍV A SADÍV

mini logo ÚKSÚP

Ján Šmál, Ing.

vedúci oddelenia kontroly osív a sadív

Mobil: 0908/916 511